atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Anthoxanthum odoratum L. s.str. [🔉 an·to·ksan·tum *]

tomka wonna
Anthoxanthum odoratum (tomka wonna)
03.05.2002, Ratyń-Galów, k. Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski
Anthoxanthum odoratum (tomka wonna)
Anthoxanthum odoratum
języczek liściowy
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum (tomka wonna)
Anthoxanthum odoratum (tomka wonna)
Anthoxanthum odoratum (tomka wonna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Anthoxanthum (tomka)kl 8287

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Anthoxanthum odoratum (tomka wonna)
W wąskim ujęciu to gatunek tetraploidalny, zastępowany powyżej regla górnego przez tomkę alpejską (Anthoxanthum alpinum).

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020503.2.02 - Anthoxanthum odoratum (tomka wonna); Ratyń-Galów, k. Wrocławia
020503-2
leg. Marek Snowarski
/Ratyń-Galów, k. Wrocławia/ #3