atlas-roslin.pl

(związek) All.Filipendulion ulmariaeSegal 1966

antropogenicze lub częściowo naturalne zbiorowiska ziołoroślowe wzdłuż cieków wodnych · ziołorośla nad strumieniami na niżu
Filipendulo-PetasitionBr.-Bl. 1947 p.p.
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Filipendulion ulmariae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Filipendulion ulmariae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji