atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Ranunculo-Callitrichetum polymorphaeSoó 1927[229] [🔉 ra·nun·ku·lo-kal·li·tri·che·tum po·ly·mor·fe]

zespół rzęśli długoszyjkowej i włosieniczników
Callitrichetum polymorphaeSoó 1947[229]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Ranunculo-Callitrichetum polymorphae - zespół rzęśli długoszyjkowej i włosieniczników
Ranunculo-Callitrichetum polymorphae - zespół rzęśli długoszyjkowej i włosieniczników
XL
rozetki liściowe pływające po powierzchni wody
Ranunculo-Callitrichetum polymorphae - zespół rzęśli długoszyjkowej i włosieniczników
rozetki liściowe pływające po powierzchni wody
Ranunculo-Callitrichetum polymorphae - zespół rzęśli długoszyjkowej i włosieniczników
Ranunculo-Callitrichetum polymorphae - zespół rzęśli długoszyjkowej i włosieniczników
XL
widoczne charakterystyczne jasnozielone zabarwienie pędów rzęśli długoszyjkowej (Callitriche cophocarpa)
/Ratyńska et al. (2010) [229]/: Zbiorowiska o charakterystycznej fizjonomii, nadawanej przez warkocze rzęśli długoszyjkowej (Callitriche cophocarpa), występujące w szybkopłynących, czystych, eutroficznych wodach strumieni i rowów, zwykle na podłożu piaszczystym, słabo namulonym.

space

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne auksochoryczne • rozpowszechnienie: częste • stan zagrożenia: o nieokreślonym zagrożeniu • siedliska N2000: 3260 ds2 - nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (All.Ranunculion fluitantis)
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟢oba źródła; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟣(+)inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Ranunculo-Callitrichetum polymorphae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Ranunculo-Callitrichetum polymorphae

Callitriche cophocarpa (rzęśl długoszyjkowa)
🟡 
ChAss.
Callitriche cophocarpa (rzęśl długoszyjkowa) [f. submersa] [dominujący, współdominujący]

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Ranunculo-Callitrichetum polymorphae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Potametalia (zbiorowiska słodkowodnych makrofitów wód ±żyznych) ⇒ ChCl.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji