atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Oxycocco-SphagneteaBr.-Bl. et R. Tx. 1943[14][229] [🔉 o·ksy·ko·ko-sfag·ne·te·a]

torfowiska wysokie i mokre wrzosowiska · zbiorowiska krzewinkowo-torfowcowe torfowisk wysokich i mokrych wrzosowisk
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Klasa ta obejmuje zbiorowiska zasilane wyłącznie lub głównie wodami opadowymi (ombrotroficzne), przez to oligotroficzne, skrajnie ubogie w związki mineralne lub dystroficzne. Woda jest magazynowana w żywych i obumarłych strukturach mchów torfowcach (Sphagnum). Stopień uwodnienia podłoża jest wysoki, poziom wody gruntowej zwykle zbliżony do powierzchni.

space

W warstwie mszystej dominują gatunki torfowców (Sphagnum).

space

Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Oxycocco-Sphagnetea

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Oxycocco-Sphagnetea

🟢 O.Erico-Sphagnetalia papillosi - atlantyckie mokre wrzosowiska - atlantyckie mokre wrzosowiska
🟢 All.Ericion tetralicis - atlantyckie mokre wrzosowiska - atlantyckie mokre wrzosowiska
🟢 Ass.Ericetum tetralicis - mokre wrzosowiska z wrzoścem bagiennym - mokre wrzosowiska z wrzoścem bagiennym
🟢 O.Sphagnetalia magellanici - zbiorowiska kępkowe torfowisk wysokich - zbiorowiska kępkowe torfowisk wysokich
🟢 All.Sphagnion magellanici - mszary * - mszary
🔵 grAss.torfowiska wysokie nieleśne *
🟢 Ass.Andromedo-Sphagnetum magellanici - mszar kępowy torfowca magelańskiego * - mszar kępowy torfowca magelańskiego
🟢 Ass.Sphagno recurvi-Eriophoretum vaginati - zespół torfowca kończystego z wełnianką pochwowatą - zespół torfowca kończystego z wełnianką pochwowatą
🔵 Ass.Eriophoro-Trichophoretum caespitosi - zespół wełnianki pochwowatej i wełnianeczki darniowej - zespół wełnianki pochwowatej i wełnianeczki darniowej
🟢 Ass.Erico-Sphagnetum medii - mszar kępowy z wrzoścem bagiennym - mszar kępowy z wrzoścem bagiennym
🔵 grAss.torfowiska wysokie leśne *
🔵 Ass.Pino mugo-Sphagnetum - torfowisko wysokie z sosna górską - torfowisko wysokie z sosna górską
🟢 Ass.Ledo-Sphagnetum magellanici - kontynentalne tofowiska wysokie * - kontynentalne tofowiska wysokie
🔵 All.Oxycocco-Empetrion hermaphroditi - subarktyczno-borealne torfowiska wysokie - subarktyczno-borealne torfowiska wysokie
🔵 Ass.Empetro-Trichophoretum austriaci - zespół wełnianki pochwowatej i wełnianeczki darniowej - zespół wełnianki pochwowatej i wełnianeczki darniowej
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - [229][14]; 🟠 - inne Br.-Bl.; 🔸 - Cocktail; * - częściej notowane
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji