atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et R. Tx. 1943

zbiorowiska krzewinkowo-torfowcowe torfowisk wysokich i mokrych wrzosowisk (torfowiska wysokie)

Krzewinkowo-torfowcowe zbiorowiska mokrych wrzosowisk i torfowisk wysokich na kwaśnych oligotroficznych i dystroficznych siedliskach zasilanych głównie lub wyłącznie przez wody opadowe.

Zbiorowiska Zbiorowiska Zbiorowiska ZbiorowiskaZbiorowiskaNardo-Callunetea (murawy bliźniczkowe i wrzosowiska)Scheuchzerio-Caricetea nigrae (niskoturzycowe torfowiska niskie i przejściowe)

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Oxycocco-Sphagnetea

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)