atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Phragmitetum australis(Gams 1927) Schmale 1939

szuwar trzcinowy
Phragmitetum communis (Gams 1927) Schmale 1939
szuwary typowe z gatunkami z Magnocaricion szuwary typowe z gatunkami z Magnocaricion szuwary typowe z gatunka… szuwary typowe z g…szuwary typowe z gatunkami z MagnocaricionEquisetetum fluviatilis (szuwar skrzypowy)Typhetum latifoliae (szuwar szerokopałkowy)
Phragmitetum australis
07.07.2006 copyright © by Piotr Sikorski

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Phragmitetum australis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Phragmitetum australis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Phragmitetum australis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Phragmition (szuwary właściwe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Phragmitetalia (szuwary) ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Phragmitetea (szuwary)