atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Phragmitetum communisKaiser 1926[229] [🔉 frag·mi·te·tum kom·m·nis]

szuwar trzcinowy
Phragmitetum australis(Gams 1927) Schmale 1939[14/gł.] · Phragmitetum communis(W. Koch 1926) Schmale 1939 nom. illeg.[229] · Phragmitetum vulgarisSoó 1927 nom. inval.[229] · Scirpo-Phragmitetum phragmitosumW. Koch 1926[229]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Phragmitetum communis - szuwar trzcinowy
XL
Phragmitetum australis
Najpospolitsze zbiorowisko szuwaru wysokiego (do 3m) z dominującą trzciną pospolitą (Phragmites australis), odznaczające się bardzo szeroką skalą ekologiczną.

space

Odczyn podłoża, przy powierzchni, może być od kwaśnego do zasadowego, trzcina pospolita toleruje także zasolenie, znosi dobrze gleby (wody) ubogie, jak i przeżyźnione. Najlepiej rozwija się na siedliskach eutroficznych produkując olbrzymią biomasę i tworząc warunki dla szybkiego lądowacenia zbiorników wodnych.

space

Z uwagi na wynikające ze skrajnie szerokiej amplitudy ekologicznej gatunku dominującego zróżnicowanie tworzonych zbiorowisk, wyróżnić można szereg podzespołów, ujmowanych nawet przez przedstawicieli tzw. szkoły eberswaldzkiej jako osobne zespoły[229] lub traktować nie jako zespół a "zbiorowisko Phragmites australis"[14]. System /Ratyńska et al. (2010) [229]/ przyjmuje, że jest to zespół centralny klasy. Na podstawie obecności gatunków z klasy Cl.Potametea lub ze zbiorowisk lądowych można mówić o postaci wodnej lub lądowej tego zespołu.

space

Trzcina pospolita (Phragmites australis) w końcowym etapie zarastania zbiorników wodnych tworzy inne zbiorowisko — Ass.Thelypterido-Phragmitetum[49].
statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne auksochoryczne • rozpowszechnienie: pospolite • stan zagrożenia: niezagrożone • siedliska N2000: 1150!priorytetowe ds - laguny przybrzeżne /zalewy i jeziora przymorskie/
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zgrupowania (ChSC zgr.) Ass.Phragmitetum communis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Phragmitetum communis

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zgrupowania Ass.Phragmitetum communis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji