atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Lemnetea minoris(R. Tx. 1955) de Bolós et Masclans 1955[229] [🔉 lem·ne·te·a mi·no·ris]

zbiorowiska pleustofitów · zbiorowiska nisko zorganizowane niezakorzenionych roślin wodnych, tworzących skupienia na powierzchni wody
LemneteaW. Koch et R. Tx. 1955[229] · Lemnetea minorisR. Tx. 1955[14][jako główna]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Klasa z jednym rzędem: O.Lemnetalia minoris. Tamże patrz charakterystykę.
Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Lemnetea minoris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Lemnetea minoris

🟢 O.Lemnetalia minoris - zbiorowiska rzęs itp. * - zbiorowiska rzęs itp.
🟡 All.Hydrocharition morsus-ranae - zbiorowiska większych pleustofitów - zbiorowiska większych pleustofitów
🟡 Ass.Lemno-Hydrocharitetum morsus-ranae - zespół żabiścieku pływającego * - zespół żabiścieku pływającego
🟡 Ass.Lemno-Utricularietum vulgaris - zespół pływacza zwyczajnego * - zespół pływacza zwyczajnego
🟡 Ass.Spirodelo-Aldrovandetum vesiculosae - zespół aldrowandy pęcherzykowatej - zespół aldrowandy pęcherzykowatej
🟡 Ass.Stratiotetum aloidis - zespół osoki aloesowatej * - zespół osoki aloesowatej
🟡 Ass.Utricularietum neglectae - zespół pływacza zachodniego - zespół pływacza zachodniego
🟡 All.Lemnion minoris - zbiorowiska drobnych rzęs - zbiorowiska drobnych rzęs
🟡 Ass.Callitricho-Lemnetum minoris - zespół rzęsy drobnej z rzęślami * - zespół rzęsy drobnej z rzęślami
🔵 All.Lemnion gibbae - zbiorowiska rzęs wód eutroficznych * - zbiorowiska rzęs wód eutroficznych
🟢 Ass.Lemnetum gibbae - zespół rzęsy garbatej - zespół rzęsy garbatej
🟡 Ass.Lemnetum minoris - zespół rzęsy drobnej * - zespół rzęsy drobnej
🟢 Ass.Lemno-Spirodeletum polyrrhizae - zespół spidordeli wielokorzeniowej * - zespół spidordeli wielokorzeniowej
🟡 Ass.Wolffietum arrhizae - zespół wolffi - zespół wolffi
🔵 All.Lemno minoris-Salvinion natantis
🟢 Ass.Lemno minoris-Salvinietum natantis - zespół salwinii i rzęsy drobnej - zespół salwinii i rzęsy drobnej
🟡 Ass.Lemno-Azolletum filiculoidis - zespół azolii i rzęs - zespół azolii i rzęs
🔵 All.Riccio fluitantis-Lemnion trisulcae *
🟢 Ass.Lemnetum trisulcae - zespół rzęsy trójrowkowej * - zespół rzęsy trójrowkowej
🟢 Ass.Riccietum fluitantis - zespół wgłębki wodnej - zespół wgłębki wodnej
🟢 Ass.Ricciocarpetum natantis - zespół wgłębika pływającego - zespół wgłębika pływającego
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji