atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Potamogeton lucens L.

rdestnica połyskująca
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
28.07.2009, ok. Żar, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — roślina wodna • odczyn — gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090728.3.pkob - Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca); ok. Żar, woj. lubuskie
090728-3
leg. Piotr Kobierski
/ok. Żar, woj. lubuskie/ #8
znalezisko 20100819.3.pkob - Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca); ok. Lubska, woj. lubuskie
100819-3
leg. Piotr Kobierski
/ok. Lubska, woj. lubuskie/ #2

mieszańce Potamogeton lucens L.

wystepowanie
Potamogeton ×fluitans · rdestnica zmiennolistna
Potamogeton lucens × natans
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Potamogeton natans · rdestnica pływająca
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Potamogeton ×angustifolius · rdestnica wąskolistna
rdestnica Ziza
Potamogeton gramineus × lucens
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Potamogeton gramineus · rdestnica trawiasta
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — VU–narażony
wystepowanie
Potamogeton ×salicifolius · rdestnica wierzbolistna
Potamogeton lucens × perfoliatus
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Potamogeton perfoliatus · rdestnica przeszyta
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]