atlas-roslin.pl

Potamogeton lucens L. [🔉 po·ta·mo·ge·ton *]

rdestnica połyskująca
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
28.07.2009, ok. Żar, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — roślina wodna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne
treść specjalna [grupy uzytkowe] do usunięcia

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090728.3.pkob - Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca); ok. Żar, woj. lubuskie
090728-3
leg. Piotr Kobierski
/ok. Żar, woj. lubuskie/ #8
znalezisko 20100819.3.pkob - Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca); ok. Lubska, woj. lubuskie
100819-3
leg. Piotr Kobierski
/ok. Lubska, woj. lubuskie/ #2

mieszańce Potamogeton lucens

wystepowanie
Potamogeton ×fluitans · rdestnica zmiennolistna
Potamogeton lucens × natans · Potamogeton ×sterilis
491 [24]
wystepowanie
Potamogeton ×angustifolius · rdestnica wąskolistna
rdestnica Ziza
Potamogeton ×zizii · Potamogeton gramineus × lucens · Potamogeton ×zizii
491 [24]
wystepowanie
Potamogeton gramineus · rdestnica trawiasta
Potamogeton heterophyllus
491 [24]
Czerwona Lista — VU–narażony