atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Hottonietum palustrisR.Tx. 1937

zespół okrężnicy bagiennej
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Hottonia palustris (okrężnica bagienna)
Hottonietum palustris
Hottonia palustris (okrężnica bagienna)
Hottonia palustris (okrężnica bagienna)
XL
Hottonia palustris (okrężnica bagienna)
Zespół charakteryzowany przez zwykle dominującą okrężnicę bagienną (Hottonia palustris) (roślina o charakterystycznym "gwiaździsto-krzaczkowatym" wyglądzie, nadająca wyraźną fizjonomię zbiorowisku, zwłaszcza w okresie kwitnienia) i częsty udział różnych gatunków rzęśli (Callitriche).

space

Siedliska bardzo zróżnicowane. Zwykle jest to strefa przybrzeżna w płytkich (do ok. 1m) i niedużych zbiornikach wodnych o zmiennym poziomie wody, latem silnie nagrzewających się i podsychających, np. silnie wypłycone i podsychające starorzecza, sadzawki, doły potorfowe, bagienkach śródleśne, czasem w wolno płynących, okresowo wysychających ciekach, np. rowach odwadniających, zdarzają się płaty tego zespołu w dolinkach w kompleksie żyznego olsu Ass.Ribeso nigri-Alnetum. Podłoża żyzne, od słabo zasadowego do kwaśnego. Zbiorowisko to dobrze toleruje zacienienie.

space

Występują na terenie całego kraju z wyjątkiem obszarów górskich i podgórskich, w bardzo różnych warunkach siedliskowych.

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne auksochoryczne • rozpowszechnienie: częste • stan zagrożenia: o nieokreślonym zagrożeniu • siedliska N2000: 3150 ds2 - starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z All.Nymphaeion, All.Potamion pectinati
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Hottonietum palustris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Hottonietum palustris — ChAll.

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Hottonietum palustris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Potametalia (zbiorowiska słodkowodnych makrofitów wód ±żyznych) ⇒ ChCl.

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

wybrane okazy · selected collections

#4
pkob.080505-2
leg. Piotr Kobierski
/okolice Mierkowa, gm. Lubsko, woj.lubuskie/
#1
szyjus.040619-1
leg. Szymon Jusik
/zanikające starorzecze Narwi, 1,5 km pow. Zbiornika Siemianówka, gm. Narewka/
#1
szyjus.040522-2
leg. Szymon Jusik
/rzeka Włodawka, 1 km na zach. od m. Wojciechów, gm. Sawin/
#1
szyjus.210817-1
leg. Szymon Jusik
/kanał Olszowiecki, Kampinowski PN, 2 km na pn.-wsch. od m. Kampinos/
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji