antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Urtica urens L.

pokrzywa żegawka
Urtica urens
pokrój; 25.06.2003, Zdbice, k. Wałcza; copyright © by Marek Snowarski
Urtica urens
kwiatostan, liście, żerujące mszyce
Urtica urens (pokrzywa żegawka)
Urtica urens (pokrzywa żegawka)
Urtica urens (pokrzywa żegawka)
Urtica urens (pokrzywa żegawka)

cechy charakterystyczne

Rośliny jednoroczne, (5)10-40(70) cm wysokości.

space

Poszczególne kwiatostany zawierają kwiaty męskie i żeńskie; ich osie nie są dłuższe od ogonków liściowych.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsta. Chwast w ogrodach i uprawach okopowych, na przydrożach, w miejscach ruderalnych, zwłaszcza bogatych w azot.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120806.3.12 - Urtica urens (pokrzywa żegawka); Kościerzyna
120806-3
leg. Marek Snowarski
/Kościerzyna/ #7

właściwości i zastosowanie

Grupa użytkowa: dzikie rośliny jadalne · chwasty