atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Isoeto-LittorelleteaBr.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937[229] [🔉 i·so·e·to-lit·to·rel·le·te·a]

zbiorowiska brzegowe kwaśnych zbiorników mezotroficznych, oligotroficznych i dystroficznych · jeziora lobeliowe
Juncetea bulbosiR. Tx. et Dierßen in Dierßen 1972[229] [🔉 jun·ke·te·a bul·bo·si] · Littorelletea unifloraeBr.-Bl. et R.Tx. 1943[14/gł.][229] [🔉 lit·to·rel·le·te·a u·ni·flo·re] · Utricularietea intermedio-minoris(Den Hartog et Segal 1964) Pietsch 1965[14/gł.][229] [🔉 u·tri·ku·lar·i·e·te·a in·ter·med·i·o-mi·nor·is]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• Tutaj klasa wg systemu /Ratyńska et al. (2010) [229]/, łączy dwie klasy systemu /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/: Littorelletea uniflorae i Utricularietea intermedio-minoris (w [229] to synonimy, jak podano wyżej). [MS (2024-1-30)]
• W ujęciu [229] jedyny związek w klasie Cl.Utricularietea intermedio-minoris jest teraz związkiem w klasie Cl.Isoeto-Littorelletea; podział na związki zespołów z klasy Littorelletea uniflorae w ujęciu [229] jest odmienny. [MS (2024-1-30)]
Klasa z jednym rzędem: O.Littorelletalia uniflorae. Tamże patrz charakterystykę.
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - [229][14]; 🟠 - inne Br.-Bl.; 🔸 - Cocktail; żółte tło - częściej notowane
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Isoeto-Littorelletea

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Isoeto-Littorelletea

🟢 O.Littorelletalia uniflorae - zb. brzegowe wód ±oligotroficznych - zb. brzegowe wód ±oligotroficznych
🟢 All.Eleocharition acicularis - zbiorowiska obszarów cyklicznie wynurzanych - zbiorowiska obszarów cyklicznie wynurzanych
🟢 Ass.Littorello-Eleocharitetum acicularis
🟢 All.Hydrocotylo-Baldelion - zbiorowiska drobnych bylin ziemno-wodnych wód oligotroficznych - zbiorowiska drobnych bylin ziemno-wodnych wód oligotroficznych
🟡 Ass.Carici-Deschampsietum setaceae - zespół śmiałka szczeciniastego - zespół śmiałka szczeciniastego
🟢 Ass.Eleocharitetum multicaulis - zespół ponikła wielołodygowego - zespół ponikła wielołodygowego
🟡 Ass.Littorello-Apietum inundati - zespół selerów wodnych - zespół selerów wodnych
🟢 Ass.Pilularietum globuliferae - zespół gałuszki kulecznicy - zespół gałuszki kulecznicy
🟢 Ass.Ranunculo-Juncetum bulbosi - zespół situ drobnego i jaskra płomiennika * - zespół situ drobnego i jaskra płomiennika
🟡 Ass.Samolo-Littorelletum uniflorae - zespół brzeżycy jednokwiatowej - zespół brzeżycy jednokwiatowej
🟡 Ass.Scirpetum fluitants - zespół sitowia pływającego - zespół sitowia pływającego
🟡 All.Littorellion uniflorae - zbiorowiska jezior lobeliowych itp. - zbiorowiska jezior lobeliowych itp.
🔵 All.Isoetion lacustris - zbiorowiska drobnych bylin wodnych z udziałem Isoetes - zbiorowiska drobnych bylin wodnych z udziałem Isoetes
🟢 Ass.Isoetetum lacustris - zespół poryblinu jeziornego - zespół poryblinu jeziornego
🟢 Ass.Isoetetum echinosporae - zespół poryblinu kolczastego - zespół poryblinu kolczastego
🔵 All.Lobelion
🟢 Ass.Lobelietum dortmannae - zespół lobelii jeziornej - zespół lobelii jeziornej
🟢 Ass.Myriophylletum alterniflori - zespół wywłócznika skrętoległego * - zespół wywłócznika skrętoległego
🟢 Ass.Luronietum natantis - zespół elismy wodnej - zespół elismy wodnej
🟢 All.Sphagno-Utricularion - zb. kwaśnowodnych zbiorników dystroficznych humusowych - zb. kwaśnowodnych zbiorników dystroficznych humusowych
🔵 Ass.Scorpidio-Utricularietum minoris - zespół pływacza drobnego i skorpiowca - zespół pływacza drobnego i skorpiowca
🟢 Ass.Sparganietum minimi - zespół jeżówki najmniejszej - zespół jeżówki najmniejszej
🟢 Ass.Sphagnetum cuspidato-obersi - zespół torfowców szpiczastolistnego i ząbkowanego - zespół torfowców szpiczastolistnego i ząbkowanego
🟡 Ass.Sphagno-Utricularietum intermediae - zespół pływacza pośredniego i torfowców - zespół pływacza pośredniego i torfowców
🟡 Ass.Sphagno-Utricularietum stygiae - zespół Utricularia stygiae i torfowców - zespół Utricularia stygiae i torfowców
🟢 Ass.Utricularietum ochroleucae - zespół pływacza krótkoostrogowego - zespół pływacza krótkoostrogowego
🟡 Ass.Utriculario-Scorpidietum scorpioidis - zespół skorpiowca i pływaczy - zespół skorpiowca i pływaczy
🟢 Ass.Warnstorfietum exannulatae - zespół warnstorfii bezpierścieniowej - zespół warnstorfii bezpierścieniowej
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - [229][14]; 🟠 - inne Br.-Bl.; 🔸 - Cocktail; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji