atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Littorelletea uniflorae Br.-Bl. et R.Tx. 1943

zbiorowiska drobnych bylin wodnych lub ziemnowodnych w miękkowodnych, oligotroficznych lub mezotroficznych wodach śródlądowych, tzw. „jezior lobeliowych”; część zbiorowisk odpowiada siedlisku „brzegi lub oszuszane dna zbiorników wodnych ... (3130)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Zbiorowiska Zbiorowiska Zbiorowiska ZbiorowiskaZbiorowiskaMontio-Cardaminetea (zbiorowiska źródlisk i wyleżysk)Utricularietea intermedio-minoris

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Littorelletea uniflorae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)