atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Ribes americanum Mill. [🔉 ri·bes *]

porzeczka amerykańska