atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Aubrieta libanotica Boiss. et Hohen. [🔉 o·brje·ta li·ba·no·ti·ka]

żagwin libański, żagwin rozmarynowaty
Aubrieta libanotica (żagwin libański)
10.05.2022, Ogród Botaniczny we Wrocławiu; copyright © by Marek Snowarski
Aubrieta libanotica (żagwin libański)
Aubrieta libanotica (żagwin libański)
Aubrieta libanotica (żagwin libański)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Aubrieta libanotica (żagwin libański)

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100918.8.js - Aubrieta libanotica (żagwin libański)
100918-8
leg. Jacek Soboń #4
znalezisko 20220510.198.22 - Aubrieta libanotica (żagwin libański); Ogród Botaniczny we Wrocławiu
220510-198
leg. Marek Snowarski
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/ #4

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Aubrieta libanotica Boiss. et Hohen. [🔉 o·brje·ta li·ba·no·ti·ka](pl) żagwin libański · żagwin rozmarynowaty
(lat.) libanus, -i; libanotikus, -a, -um adj.
libański tj. z górzystego terenu starożytnej Syrii (pomiędzy leżącą na wybrzeżu Fenicją a Celesyrią); podobne słowo libanotis oznaczało w starożytnej grece i łacinie silnie aromatyczne, kadzidlane, rośliny, zwłaszcza rozmaryn
(nazwa osobowa) Aubrieta verb.
nazwa rodzaju upamiętnia żyjącego na przełomie XVII i XVIII w. francuskiego malarza roślin i zwierząt Claude'a Aubriet, towarzysza podróży na Wschód botanika Tournefort'a