atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Arctium minus (Hill) Bernh. [🔉ark·ti·um *]

łopian mniejszy
Arctium minus Bernh.
Arctium Arctium Arctium ArctiumArctiumłopian większy (Arctium lappa)łopian gajowy (Arctium nemorosum)
Arctium minus (łopian mniejszy)
pokrój; 28.07.2014, Mochle k. Bydgoszczy; copyright © by Przemysław Drzewiecki
Arctium minus (łopian mniejszy)
długość robotnicy pszczoły miodnej to ok. 15 mm
Arctium minus (łopian mniejszy)
spód liścia dolnego
Arctium minus (łopian mniejszy)
wierzch dolnego liścia
Arctium minus (łopian mniejszy)
groniaste ustawienie koszyczków
Arctium minus (łopian mniejszy)
groniaste ustawienie koszyczków, skąpa pajęczynowata osnówka
Arctium minus (łopian mniejszy)
ulistnienie środkowej części łodygi
Arctium minus (łopian mniejszy)
pokrój, wys. ok 120 cm
Arctium minus (łopian mniejszy)
XL
ustawienie koszyczków: po lewej łopian pajęczynowaty (Arctium tomentosum), po prawej łopian większy (Arctium lappa) - baldachogrono ± na tej samej wysokości; pośrodku łopian mniejszy (Arctium minus) - koszyczki groniasto jeden nad drugim
Arctium minus (łopian mniejszy)
XL
od lewej łopian mniejszy (Arctium minus) (szer. koszyczka ok. 15 mm, wewnętrzne listki okrywy purpurowe), łopian większy (Arctium lappa), łopian pajęczynowaty (Arctium tomentosum)
Arctium minus (łopian mniejszy)
koszyczki po przekwitnięciu; skąpa pajęczynowata osnówka
cechy diagnostyczne w kluczu:Arctium (łopian)kl 8934

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Arctium minus (łopian mniejszy)
XL
pokrój
ekologiczne liczby wskaźnikowe Arctium minus (łopian mniejszy)
Pospolity. Miejsca ruderalne, przydroża, zarośla, olszyny, brzegi wód.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140728.2.pdrz - Arctium minus (łopian mniejszy); Mochle k. Bydgoszczy
140728-2
leg. Przemysław Drzewiecki
/Mochle k. Bydgoszczy/ #15