atlas-roslin.pl

(rząd) O.Scheuchzerietalia palustrisNordhagen 1936 [🔉 szo͡jch·ce·ri·e·ta·li·a pa·lus·tris ǁ sze͡ł̄ch·ce·ri·e·ta·li·a *]

kwaśne niskoturz. torf. przejściowe dolinek lub fazy dolinkowej oraz emersyjne darnie · rojsty · torfowiska przejściowe
Eriophoretalia angustifoliiR.Tx. et al. 1972[229]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Zbiorowiska dolinek lub fazy dolinkowej na torfowiskach wysokich

space

Są to bezleśne, torfotwórcze zbiorowiska strefy subarktycznej i borealnej; u nas o charakterze reliktowym i z reliktowymi gatunkami roślin pozostałych z okresu wycofywania się zlodowacenia.

space

Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Scheuchzerietalia palustris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Scheuchzerietalia palustris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae (niskoturzycowe torfowiska niskie i przejściowe)

Agrostis canina (mietlica psia)
🟡
ChCl.
Agrostis canina (mietlica psia)
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
🔵
ChCl.ChO.
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
Carex dioica (turzyca dwupienna)
🟡
ChCl.
Carex dioica (turzyca dwupienna)
Carex nigra (turzyca pospolita)
🟡
ChCl.
Carex nigra (turzyca pospolita)
Carex viridula (turzyca Oedera)
🟡
ChCl.
Carex viridula (turzyca Oedera)
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
🟢
ChCl.
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
🟢
ChCl.
Dactylorhiza traunsteineri ssp. traunsteineri (kukułka Traunsteinera)
Drepanocladus aduncus (sierpowiec zakrzywiony)
🟢
ChCl.
Drepanocladus aduncus (sierpowiec zakrzywiony) [optimum]
🟡
ChCl.
Drepanocladus sendtneri (sierpowiec moczarowy)
Eriophorum angustifolium (wełnianka wąskolistna)
🟢
ChCl.
Eriophorum angustifolium (wełnianka wąskolistna)
🟢
ChCl.
Hamatocaulis vernicosus (haczykowiec błyszczący)
🟡
ChCl.
Helodium blandowii (błotniszek wełnisty)
Juncus alpinus (sit alpejski)
🔵
ChCl.
Juncus alpinus (sit alpejski) [var. mucroniflorus]
Juncus articulatus (sit członowaty)
🔵
ChCl.
Juncus articulatus (sit członowaty)
🟡
ChCl.
Limprichtia revolvens (limprichtia długokończysta)
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
🔵
ChCl.
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
🔵
ChCl.
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
Pedicularis sceptrum-carolinum (gnidosz królewski)
🔵
ChCl.
Pedicularis sceptrum-carolinum (gnidosz królewski)
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
🟡
ChCl.
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
🟡
ChCl.
Pseudocalliergon lycopodioides (bagiennik widłakowaty)
🟡
ChCl.ChO.
Sphagnum contortum (torfowiec skręcony)
🟡
ChCl.ChO.
Sphagnum subsecundum (torfowiec jednoboczny)
🔵
ChCl.ChO.
Straminergon stramineum (słomiaczek złotawy)
Triglochin palustre (świbka błotna)
🔵
ChCl.
Triglochin palustre (świbka błotna)
🟡
ChCl.
Warnstorfia exannulata (warnstorfia bezpierścienowa)
🔵
ChCl.ChO.
Warnstorfia fluitans (warnstorfia pływająca)
🟢
ChCl.
Warnstorfia sarmentosa (warnstorfia sznurecznik)

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Scheuchzerietalia palustris

🟢 All.Caricion lasiocarpae - zbiorowiska turzyc tworzące kwaśne torfowiska przejściowe - zbiorowiska turzyc tworzące kwaśne torfowiska przejściowe
🟡 Ass.Calletum palustris - zespół czermieni błotnej - zespół czermieni błotnej
🟢 Ass.Caricetum lasiocarpae - zespół turzycy nitkowatej - zespół turzycy nitkowatej
🟢 Ass.Drepanoclado revolventis-Caricetum chordorrhizae - zespół turzycy strunowej - zespół turzycy strunowej
🟡 Ass.Menyantho-Sphagnetum teretis - mechowisko z bobrkiem trólistkowym - mechowisko z bobrkiem trólistkowym
🟢 Ass.Scorpidio-Caricetum diandrae - zespół turzycy obłej - zespół turzycy obłej
🟡 Ass.Sphagno apiculati-Caricetum rostratae - mechowisko z turzycą dzióbkowatą - mechowisko z turzycą dzióbkowatą
🟢 Ass.Sphagno subsecundi-Caricetum heleonastae - zespół turzycy torfowej - zespół turzycy torfowej
🟢 All.Rhynchosporion albae - dystrof. zb. mokrych siedlisk w kompleksie torf. wysokich * - dystrof. zb. mokrych siedlisk w kompleksie torf. wysokich
🟢 Ass.Caricetum limosae - mszar dolinkowy z turzycą bagienną * - mszar dolinkowy z turzycą bagienną
🟡 Ass.Rhynchosporetum fuscae - mszar z przygiełką brunatną - mszar z przygiełką brunatną
🟢 Ass.Sphagno recurvi-Eriophoretum angustifolii - mszar z wełnianką wąskolistną * - mszar z wełnianką wąskolistną
🟢 Ass.Sphagno tenelli-Rhynchosporetum albae - mszar dolinkowy z przygiełką białą * - mszar dolinkowy z przygiełką białą
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji