atlas-roslin.pl

(rząd) O.Scheuchzerietalia palustris Nordh. 1937

kwaśne niskoturzycowe torfowiska przejściowe dolinek lub fazy „dolinkowej” w kompleksie torfowisk wysokich (rojsty)(torfowiska przejściowe)

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Scheuchzerietalia palustris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Scheuchzerietalia palustris