atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Edraianthus graminifolius (L.) A. DC.

dzwonczyn trawolistny
Edraianthus graminifolius (dzwonczyn trawolistny)
06.2014, Wleń; copyright © by Jacek Soboń
Edraianthus graminifolius (dzwonczyn trawolistny)
Edraianthus graminifolius (dzwonczyn trawolistny)
Edraianthus graminifolius (dzwonczyn trawolistny)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140600.1.js - Edraianthus graminifolius (dzwonczyn trawolistny); Wleń
140600-1
leg. Jacek Soboń
/Wleń/ #3