atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Coronilla vaginalis Lam.

cieciorka pochewkowata
Coronilla Coronilla Coronilla CoronillaCoronillacieciorka pstra (Coronilla varia)cieciorka skorpionowata (Coronilla scorpioides)
Coronilla vaginalis (cieciorka pochewkowata)
Tatry, dolina Kościeliska, Stoły, 2019.06.06.; 06.06.2019, Tatry, dolina Kościeliska, Stoły; copyright © by Sławomir Wróbel
Coronilla vaginalis (cieciorka pochewkowata)
XL
Coronilla vaginalis (cieciorka pochewkowata)
XL
Coronilla vaginalis (cieciorka pochewkowata)
XL
Coronilla vaginalis (cieciorka pochewkowata)
XL
Coronilla vaginalis (cieciorka pochewkowata)
Tatry, dolina Kościeliska, Stoły, 2018.06.20.
Coronilla vaginalis (cieciorka pochewkowata)
Tatry, dolina Kościeliska, Stoły, 2019.06.06.
Coronilla vaginalis (cieciorka pochewkowata)
Tatry, dolina Kościeliska, Stoły, 2019.06.06.
Coronilla vaginalis (cieciorka pochewkowata)
Coronilla vaginalis (cieciorka pochewkowata)
Coronilla vaginalis (cieciorka pochewkowata)
Coronilla vaginalis (cieciorka pochewkowata)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Coronilla (cieciorka)kl 7533
Krzewinka, 15 – 30 (40) cm wysokości. Pędy pokładające się, płożące się lub podnoszące się.

space

Kwiaty żółte.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Bylina górska, której zasadniczy obszar występowania to Alpy. Rośnie w murawach naskalnych i reliktowych laskach sosnowych, w miejscach ciepłych, trawiastych i kamienistych, na podłożu węglanowym. W Polsce znaleziono jedno stanowisko w Tatrach, liczące trzy osobniki.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤50.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19630622.KRAM607520.jkr - Coronilla vaginalis (cieciorka pochewkowata)
630622-KRAM607520
leg. K. Grodzińska #2
znalezisko 19730629.KRAM572864.jkr - Coronilla vaginalis (cieciorka pochewkowata)
730629-KRAM572864 #2
znalezisko 20180620.1.slww - Coronilla vaginalis (cieciorka pochewkowata); Tatry, dolina Kościeliska, Stoły
180620-1
leg. Sławomir Wróbel
/Tatry, dolina Kościeliska, Stoły/ #2
znalezisko 20190606.1.slww - Coronilla vaginalis (cieciorka pochewkowata); Tatry, dolina Kościeliska, Stoły
190606-1
leg. Sławomir Wróbel
/Tatry, dolina Kościeliska, Stoły/ #4
znalezisko 20130618.1.js - Coronilla vaginalis (cieciorka pochewkowata); Słowacja, Niskie Tatry
130618-1
leg. Jacek Soboń
/Słowacja, Niskie Tatry/ #5