takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Ilex montana Torr. et A. Gray

Ilex monticola A. Gray