atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Ranunculetum circinati (Bennema et Westh. 1943) Segal 1965

Ranunculetum circinati
12.06.2007 copyright © by Piotr Sikorski
Ranunculetum circinati

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Ranunculetum circinati

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Ranunculetum circinati

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Ranunculetum circinati

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne grupy zespołów (Ch GrAss.) GrAss.grupa Potametum lucentis

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Potametalia (zbiorowiska roślin pływających lub zanurzonych) ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Potametea