atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Ranunculetum circinatiSauer 1937[229] [🔉 ra·nun·ku·le·tum cir·ci·na·ti]

zespół jaskra krążkolistnego
Ranunculetum circinati(Bennema et Westh. 1943) Segal 1965[14/gł.][229]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Ranunculetum circinati
Ranunculetum circinati - zespół jaskra krążkolistnego
forma rzeczna występująca w szybko płynących strumieniach
Ranunculetum circinati
Występuje w postaci płatów z masowym udziałem włosienicznika krążkolistnego (Ranunculus circinatus), łatwych do zauważenia w okresie kwitnienia, z uwagi na bardzo liczne i dobrze widoczne białe kwiaty, uniesione tuż nad powierzchnią wody.

space

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne auksochoryczne • rozpowszechnienie: częste • stan zagrożenia: o nieokreślonym zagrożeniu • siedliska N2000: 1150!priorytetowe ds - laguny przybrzeżne /zalewy i jeziora przymorskie/ · 3150 ds,ds2 - starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z All.Nymphaeion, All.Potamion pectinati
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟢oba źródła; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟣(+)inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Ranunculetum circinati

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Ranunculetum circinati

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Ranunculetum circinati

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Potametalia (zbiorowiska słodkowodnych makrofitów wód ±żyznych) ⇒ ChCl.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji