takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Acer ×freemanii A.E. Murray

klon Freemana
klony (Acer) uprawianeklony (Acer) uprawianeklon wytworny (Acer elegantulum)klon pięciolistkowy (Acer pentaphyllum)
skróty
🌸🌱
Acer ×freemanii (klon Freemana)
cv. Marmo; 26.07.2020, Arboretum Wojsławice; copyright © by Jacek Soboń
Acer ×freemanii (klon Freemana)
cv. Marmo
Acer ×freemanii (klon Freemana)
cv. Marmo
Acer ×freemanii (klon Freemana)
cv. Marmo

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Acer ×freemanii (klon Freemana)

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 4

≈ odmiany i dostępność (#2/1)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności roślin (form i odmian #2)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200726.6.js - Acer ×freemanii (klon Freemana); Arboretum Wojsławice
200726-6
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/
/cv. Marmo/ #4