atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Acer ×freemanii A.E. Murray

klon Freemana
Acer rubrum × saccharinum
×
Acer saccharinum · klon srebrzysty
Acer dasycarpum
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
kenofit, lokalnie zadomowiony [234]
Acer ×freemanii (klon Freemana)
cv. Marmo; 26.07.2020, Arboretum Wojsławice; copyright © by Jacek Soboń
Acer ×freemanii (klon Freemana)
cv. Marmo
Acer ×freemanii (klon Freemana)
cv. Marmo
Acer ×freemanii (klon Freemana)
cv. Marmo

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Acer ×freemanii (klon Freemana)

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 4

≈ odmiany i dostępność (#2/1)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności roślin (form i odmian #2)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200726.6.js - Acer ×freemanii (klon Freemana); Arboretum Wojsławice
200726-6
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/
/cv. Marmo/ #4