atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Lemno-Utricularietum vulgarisSoó 1928 ex 1947[229] [🔉 lem·no-u·tri·ku·la·ri·e·tum wul·ga·ris]

zespół pływacza zwyczajnego
Utricularietum vulgaris(Soó 1947) Pass. 1961[229]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Utricularia vulgaris
leśne jeziorko z kwitnącymi roślinami
Utricularia vulgaris (pływacz zwyczajny)
Lemno-Utricularietum vulgaris - zespół pływacza zwyczajnego
zbiorowisko na początku okresu kwitnienia, pędy leżą na dnie, a kwiatostany nie dorosły jeszcze do poziomu lustra wody
Lemno-Utricularietum vulgaris - zespół pływacza zwyczajnego
zbiorowisko na początku okresu kwitnienia, pędy leżą na dnie, a kwiatostany nie dorosły jeszcze do poziomu lustra wody
/Ratyńska et al. (2010) [229]/: Zbiorowisko tworzone przez umiarkowanie zwarte płaty z udziałem pływacza zwyczajnego (Utricularia vulgaris).

space

Zbiorowisko dość częste, liczne stanowiska w Polsce niżowej.

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne auksochoryczne • rozpowszechnienie: częste • stan zagrożenia: o nieokreślonym zagrożeniu • siedliska N2000: 3150 ds2 - starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z All.Nymphaeion, All.Potamion pectinati
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟢oba źródła; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟣(+)inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Lemno-Utricularietum vulgaris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Lemno-Utricularietum vulgaris

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Lemno-Utricularietum vulgaris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Lemnetalia minoris (zbiorowiska rzęs itp.) ⇒ ChCl.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji