takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Agrostis stolonifera L.

mietlica rozłogowa
Agrostis alba L. sensu auct. polon. p.p. (2)
na stronie — występowanie · znaleziska