atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris ‘Florentina Alba’

kosaciec ogrodowy ‘Florentina Alba’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ×barbata ‘Supreme Sultan’Iris ‘Walhalla’
🌸