atlas-roslin.pl

Pinus rotundata Link [🔉 p·nus ro·tun·da·ta]

sosna błotna, "sosna drzewokosa" (mylnie)
Pinus ×rhaetica Brügger sensu auth. pol. [gł. w czekl.] [🔉 p·nus re·ti·ka] · Pinus uliginosa Neumann ex Wimmer [🔉 p·nus *] · Pinus uncinata Mill. ex Mirb. in Buffon ssp. rotundata [🔉 p·nus *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• patrz niżej długi komentarz o nomenklaturze [MS (2024-2-2)]
Pinus xrhaetica
Pinus rotundata (sosna błotna)
Pinus xrhaetica
Pinus rotundata (sosna błotna)
pokrój notomorfy drzewiastej
Pinus rotundata (sosna błotna)
pędy ze zdrewniałymi kwiatostanami żeńskimi
Pinus rotundata (sosna błotna)
pokrój notomorfy krzewiastej
Pinus rotundata (sosna błotna)
kwiatostan żeński - szyszka
Pinus xrhaetica
Pinus rotundata (sosna błotna)
Pinus rotundata (sosna błotna)
pęd
Pinus rotundata (sosna błotna)
gałązka
Pinus rotundata (sosna błotna)
siewka
Pinus rotundata (sosna błotna)
pęd z szyszką
Pinus rotundata (sosna błotna)
pęd
Pinus rotundata (sosna błotna)
kora dorosłego drzewa (notomorfa o pokroju drzewiastym) w dolnej części pnia

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:sosny dwuigielnekl 2661
Wzrost drzewiasty lub nieco krzewiasty.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.302 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Pinus rotundata (sosna błotna)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A1. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥70%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku są: najwyraźniej odwracalne, dobrze poznane i ustąpiły; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
e) wpływ introdukowanych taksonów, hybrydyzacji, patogenów, zanieczyszczeń, konkurentów lub pasożytów

B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:.

komentarz o nomenklaturze

Pinus rotundata (sosna błotna)
zróżnicowany pokrój notomorf sosny drzewokosej (drzewiaste, krzewiaste i podnoszące się) w borze bagiennym
Pinus xrhaetica
[Jerzy Kruk]: Wg czeklisty [24] i [491] wszystkie okazy sosny o cechach morfologicznych pośrednich między kosodrzewiną (Pinus mugo) a sosną zwyczajną (Pinus sylvestris) rosnące na naszych górskich torfowiskach (Sudety, kotlina Nowotarska) są mieszańcami obu tych gatunków.

space

Morfologicznie sosna błotna wykazuje cechy pośrednie między P. uncinata a P. mugo zarówno co do pokroju jak i wyglądu szyszek. P. uncinata w typowym przypadku charakteryzuje się drzewiastym, jednopniowym wzrostem, i asymetrycznymi szyszkami z mocno wypukłymi, stożkowatymi tarczkami (umbo) odgiętymi ku nasadzie. Sosna błotna jest zwykle nieco niższym drzewem, choć zdarzają się okazy krzewiaste. Szyszki są asymetryczne z wypukłymi tarczkami, choć nie tak wyraźnie jak u P. uncinata i zwykle tylko z jednej strony.

space

Wg. tych badań Bastl et al. (2008) — Central European pine bogs change along an altitudinal gradient. · 🔗www.preslia.cz[538] w obrębie szeroko ujętego Pinus mugo s.l. wyróżniono 3 równorzędne taksony:
• P. uncinata (Pireneje, Alpy Zach.),
• P. rotundata (Sudety, tereny graniczne między Czechami i Niemcami oraz płn-wsch. Alpy),
• P. mugo s.str.(Alpy, Sudety, Karpaty),
• tam gdzie oba ostanie taksony występują razem mogą się z kolei tworzyć mieszańce P. rotundata × P. mugo s.str. = P. ×pseudopumilio.

space

Kierując się powyższym, na stronach atlas-roslin.pl, uznaję wszelkie odniesienia do "sosny drzewokosej vel. błotnej vel. P. ×rhaetica" w czeklistach, liście chronionych, w części fitosocjologicznej itd. za w istocie dotyczące P. rotundata = P. uliginosa = "sosny błotnej" występującej w Polsce w rez. Wielkie Torfowisko Batorowskie w Górach Stołowych.

Przez Pinus ×rhaetica rozumiem mieszańce P. mugo i P. sylvestris, które nie wiadomo czy występują (w ogóle?, w Polsce?). Tak rozumiany takson nie ma obecnie własnej strony w atlas-roslin.pl. Polską nazwę "sosna drzewokosa" powinna się odnosić do Pinus ×rhaetica w rozumieniu mieszańca P. mugo i P. sylvestris, czy też morfotypu P. mugo tak nazywanego.

wybrane okazy · selected collections

#8
sm.050813-3
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Góry Bystrzyckie, rezerwat przyrody "Torfowisko pod Zieleńcem"/
#2
sm.100628-7
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Góry Stołowe, Wielkie Torfowisko Batorowskie/
#3
sm.101003-3
leg. Michał Smoczyk
/Góry Bystrzyckie, rezerwat przyrody "Torfowisko pod Zieleńcem"/
#2
jkr.100604-1
leg. Jerzy Kruk
/rez. Błędne Skały (G. Stołowe)/
#5
jkr.980000-1
leg. Jerzy Kruk
/torfowisko pod Zieleńcem (G. Bystrzyckie)/

wymagania i uprawa

🌸 Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba wilgotna • próchnica — gleba organiczna, humusowa, torfowa • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa • żyzność — podłoże ubogie lub podłoże umiarkowanie żyzne

🌱 🌸

odmiany uprawne (#1) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

Zieleniec HB (‘Zieleniec WB’)
‘Zieleniec WB’ (Zieleniec HB)
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Pinus rotundata Link [🔉 p·nus ro·tun·da·ta]Pinus ×rhaetica Brügger sensu auth. pol. [🔉 p·nus re·ti·ka] · Pinus uliginosa Neumann ex Wimmer [🔉 p·nus *] · Pinus uncinata Mill. ex Mirb. in Buffon ssp. rotundata [🔉 p·nus *](pl) sosna błotna · "sosna drzewokosa" (mylnie)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji