rojniki (Sempervivum) w ogrodzie

właściwości i zastosowanie

W uprawie znajduje się ponad sto ozdobnych odmian i mieszańców rojników.
Grupa użytkowa:

wymagania i uprawa