takson uprawiany [24]

Arabis procurrens Waldst. et Kit.

gęsiówka wczesna
na stronie — wymagania i uprawa