atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Daphne alpina L.

wawrzynek alpejski
Daphne alpina (wawrzynek alpejski)
13.05.2017, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Daphne alpina (wawrzynek alpejski)
XL
Daphne alpina (wawrzynek alpejski)
Daphne alpina (wawrzynek alpejski)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20170513.24.js - Daphne alpina (wawrzynek alpejski); OB Uniw. Wrocławskiego
170513-24
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #4