atlas-roslin.pl

Zostera marina L. [🔉 * ma·ri·na]

zostera morska
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Zostera marina (zostera morska)
XL
Zostera marina (zostera morska)
Zostera marina (zostera morska)
Zostera marina (zostera morska)
Zostera marina (zostera morska)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Zostera (zostera)kl 9404
Zostera marina (zostera morska)
Bylina morska, z pełzającymi spłaszczonymi pędami 60-150cm długości, zakorzeniającymi się w węzłach.

space

Kwiatostany do 8cm długości, zamknięte w pochwie liściowej; kwiaty męskie i żeńskie ustawione w dwóch równoległych rzędach, w parze obok siebie, męskie zredukowane do pojedynczego pylnika, żeńskie do słupka z pojedynczego owocolistka; listki okwiatu mogą znajdować się tylko przy najniższej parze kwiatów.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.412 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie - Zostera marina (zostera morska)
Zostera marina (zostera morska)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Zostera marina (zostera morska)
Roślina morska, zakorzeniająca się w piaszczystym lub ilastym podłożu, na głębokości do 10m; wchodzi także w delty rzek. Wysuszone liście jako tzw. “trawa morska” były dawniej szeroko wykorzystywane w meblach tapicerskich jak materiał do wypychania oraz jako wypełniacz przy pakowaniu delikatnych produktów (w funkcji jaką obecnie spełnia np. folia bąbelkowa.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji