atlas-roslin.pl

Bromus carinatus Hook. et Arn. [🔉 br·mus *]

stokłosa spłaszczona, stokłosa łódkowata
Ceratochloa haenkeana auct.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Wg POWO Bromus catharticus Vahl ≡ Bromus unioloides Kunth ≡ Bromus unioloides (Willd.) Kunth ex Raspail ≡ Bromus willdenowii Kunth ≡ Ceratochloa haenkeana J.Presl — to czyniłoby ten takson tożsamym z podaną w /Mirek (2020) [491]/ stokłosą obiedkową (Bromus willdenowii). [MS (2024-5-13)]
Bromus carinatus (stokłosa spłaszczona)
wiecha
Bromus carinatus (stokłosa spłaszczona)
pochwa liściowa
Bromus carinatus (stokłosa spłaszczona)
pochwa liściowa
Bromus carinatus (stokłosa spłaszczona)
wiecha
Bromus carinatus (stokłosa spłaszczona)
kłosek
Bromus carinatus (stokłosa spłaszczona)
wiecha
Źdźbło 30-80cm wysokości, nagie.

space

Blaszki liściowe 5-8(10)mm szerokości, płaskie, rzadko owłosione.

space

Kłoski równowąsko-lancetowate.

space

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Bromus carinatus (stokłosa spłaszczona)
Bromus carinatus (stokłosa spłaszczona)
grupa roślin na okrajku pola uprawnego
ekologiczne liczby wskaźnikowe Bromus carinatus (stokłosa spłaszczona)
Gatunek (złożony kompleks drobnych gatunków) północnoamerykański, rośnie na zachodzie kontynentu, od Alaski po Kalifornię. Roślina jednoroczna lub dwuletnia, wprowadzona do uprawy w latach 60-tych XX w. (jako Bromus unioloides Knuth.) jako wydajna trawa łąkowa, podsiewana. W niedługim czasie zaczął się samodzielnie rozprzestrzeniać na pobocza dróg i inne siedliska ruderalne. Stale dość intensywnie rozprzestrzenia się powiększając obszar swojego występowania, głównie wzdłuż dróg i na terenach miejskich. Prawdopodobnie bardziej rozprzestrzeniony niż wskazuje to mapa.

space

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik (2012) [234]/:
• zadomowiony, inwazyjny
• inwazyjny w skali kraju
• kenofit
• Pochodzenie: Ameryka Północna
• Czas przybycia na teren Polski: 1911r.
Kategoria inwazyjności: IV (najwyższa) 15pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
• Zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne), ekonomiczne (brak lub nieznane), społeczne (brak lub nieznane)
• Zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
• Populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach
• Dynamika: szybko zwiększa liczbę stanowisk
• Kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
• Główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6430 (szczególnie) — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)
· 6510 — niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (All.Arrhenatherion elatioris)

wybrane okazy · selected collections

#6
sm.080609-3
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Drzeńsko/
#6
sm.090617-5
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Rzepin/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Bromus carinatus Hook. et Arn. [🔉 br·mus *]Ceratochloa haenkeana auct.(pl) stokłosa spłaszczona · stokłosa łódkowata
brmus (lat. z gr., subst.) — łacińskie słowo (u Pliniusza) od greckiego bromos na oznaczenie traw podobnych do owsa
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji