atlas-roslin.pl

(rząd) O.Montio-CardaminetaliaPawłowski in Pawłowski et al. 1928[14][229] [🔉 mon·ti·o-kar·da·mi·ne·ta·li·a]

zbiorowiska źródlisk
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• Umieszczenie w systemie atlas-roslin.pl podawanych w /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i /Ratyńska et al. (2010) [229]/ syntaksonów nie jest trywialne. Źródła te podają odpowiednio: 8 i 7 zespołów lub zbiorowisk, lecz tylko 3 z nich są tożsame pomiędzy nimi. Podział na związki przyjęty w tych pracach jest wzajemnie nieuzgadnialny. Pokusiłem się na wpasowanie podawanych zespołów w system przyjęty w ościennych Czechach /Chytrý M. (ed.) (2011) [535.3]/ - z zachowaniem pełnej informacji z [14] i [229] - szczegółowe notki o rozbieżnościach i wątpliwościach znajdują się na odpowiednich stronach. [MS (2024-2-4)]
Zbiorowiska źródliskowe występujące zarówno w górach, jak i na niżu. W składzie florystycznym występują liczne mszaki.

space

Niemal wszystkie zespoły należą do rzadkich i zagrożonych elementów roślinności.

space

Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣(+)inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisane tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Montio-Cardaminetalia

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Montio-Cardaminetalia — ChCl.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Montio-Cardaminetalia

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Montio-Cardaminetalia

🔵 All.Cardamino-Montion - źródliska niewapienne - źródliska niewapienne
🔵 GrAss.Montenion - górskie źródliska niewapienne - górskie źródliska niewapienne
🔵 GrAss.Cardaminenion - niżowe i podgórskie źródl. niewapienne - niżowe i podgórskie źródl. niewapienne
🟢 All.Cratoneurion commutati - źródliska wapienne - źródliska wapienne
🔵 Ass.Cratoneuretum falcati - zespół źródliskowca zmiennego sierpowatego - zespół źródliskowca zmiennego sierpowatego
🔵 Ass.Cratoneuro-Saxifragetum aizoidis
🟢 Ass.Cochlearietum polonicae - zespół warzuchy polskiej - zespół warzuchy polskiej
🟣 Ass.Brachythecio rivularis-Cratoneuretum - zespół źródliskowca zmiennego - zespół źródliskowca zmiennego
🟡 All.Caricion remotae - źródliska niewapienne leśne - źródliska niewapienne leśne
🟢 Ass.Chrysosplenietum oppositifolii - źródliska leśne subatlantyckie ze śledziennicą naprzeciwlistną - źródliska leśne subatlantyckie ze śledziennicą naprzeciwlistną
🟢 Ass.Cardamino-Chrysosplenietium alternifolii - źródliska leśne z rzeżuchą gorzką * - źródliska leśne z rzeżuchą gorzką
🟡 Ass.Caricetum remotae - źródliska leśne z turzycą rzadkokłosą - źródliska leśne z turzycą rzadkokłosą
🟡 Ass.Pellio-Conocephaletum - zespół źródliskowy wątrobowców - zespół źródliskowy wątrobowców
🟣 All.Epilobio nutantis-Montion fontanae - źródliska niewapienne subatl. nieleśne podgór. - źródliska niewapienne subatl. nieleśne podgór.
🔵 Ass.Philonotido fontanae-Montietum rivularis - podgórskie źródliska ze zdrojkiem - podgórskie źródliska ze zdrojkiem
🟣 All.Swertio perennis-Dichodontion palustris - źródliska niewapienne wysokogórskie - źródliska niewapienne wysokogórskie
🔵 Ass.Bryo-Philonotidetum seriatae - zespół bagniaka spiralnego - zespół bagniaka spiralnego
🔵 Ass.Cardamino opizii-Philonotidetum caespitosae - zespół rzeżuchy gorzkiej Opiza - zespół rzeżuchy gorzkiej Opiza
🟣 Ass.Crepido paludosae-Philonotidetum seriatae - wysokogórskie kwaśne źródliska mszakowe - wysokogórskie kwaśne źródliska mszakowe
🟣 Ass.Swertietum perennis - subalpejskie źródliska z czosnkiem i niebielistką - subalpejskie źródliska z czosnkiem i niebielistką
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - (+)inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji