atlas-roslin.pl

Festuca ovina agg. L. [🔉 fes·tu·ka *]

kostrzewa owcza (agg.)
Festuca vulgaris (W.D.J. Koch) Hayek [🔉 * wul·ga·ris]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓niepierścień sklerenchymy porozrywany
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· LUB w formie 3-5 izolowanych pasem sklerenchymy;
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
    
↓niez nieregularnym, prawie zawsze przerywanym pierścieniem sklerenchymy LUB z 3-5 osobnymi pasmami sklerenchymy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· (0.5) 0.6-1.2 (1.5) mm średnicy; po wewnętrznej stronie z 4-8 (9) rowkami;
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
↓nieliście w przekroju owalne do okrągłych; po wewnętrznej stronie gęsto owłosione (do 0.1-0.25mm)
Festuca pallens (kostrzewa blada)
Festuca pallens (kostrzewa blada)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· po wewnętrznej stronie gęsto owłosione, najdłuższe włoski 0.1-0.25 mm długości; gładkie lub szorstkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Festuca pallens Host (kostrzewa blada)
wystepowanie
syn. Festuca glauca auct. non Vill. · Festuca ovina L. var. glauca Hack. subvar. psammophila Hack. · Festuca ovina L. ssp. glauca (Hack.) Kozłowska var. pallens (Host) Kozłowska · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
      
      
↑nie liście w przekroju Y, V-kształtne lub słabo owalne
      
        
↓nieliście szorstkie, przynajmniej niektóre pochwy owłosione
Festuca trachyphylla (kostrzewa murawowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Trawa zielona, rzadziej niebieskozielona, nie owoszczona lub słabo. Źdźbło 30-75 cm wysokości, górą szorstkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina (kostrzewa murawowa)
wystepowanie
kostrzewa szczeciniasta, kostrzewa twardawa · syn. Festuca duriuscula L. sensu auct. polon. · Festuca ovina L. var. duriuscula · Festuca ovina L. ssp. duriuscula (Hack.) Kozłowska · Festuca brevipila Tracey · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Piaski, suche przydroża i bory sosnowe.
        
        
↑nie liście prawie gładkie; pochwy nagie
Festuca duvalii (kostrzewa Duvala)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Źdźbło (16) 20-40 cm wysokości, gładkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Festuca duvalii (St.-Yves) Stohr (kostrzewa Duvala)
wystepowanie
syn. Festuca ovina L. ssp. duvalii (St.-Yves) Kozłowska · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Suche murawy.
        
    
↑nie z 3 pasmami sklerenchymy (dwa na brzegach liścia, trzecia pod nerwem głównym), rzadko dodatkowo z dwoma słabymi pasmami na bokach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· 0.3-0.8 (1) mm średnicy; zawsze z 4 rowkami na wewnętrznej stronie;
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
↓nieliście z 3 żebrami i 5 (7) nerwami; źdźbło 20-40 cm wysokości
  Festuca stricta Host ≡ F. valesiaca ssp. stricta (Host) Hegi ≡? F. pallens × rupicola - kostrzewa prosta

U nas prawdopodobnie nie występuje.

      
      
↑nie liście z (3) 5-7 żebrami i (5) 7 (8) nerwami
      
        
↓nieliście (0.4) 0.5-0.9 (1.2) mm średnicy; kłoski 6.4-8.5 mm długości; źdźbło zwykle ponad 30 cm wysokości
        
          
↓nieplewki dolne (3.8) 4.2-4.8 (5.5) mm długości, na brzegu orzęsione, na powierzchni zwykle owłosione
Festuca rupicola (kostrzewa bruzdkowana)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłoski (5.7) 6.4-7.5 (8.2) mm długości, 3-5-kwiatowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Festuca rupicola Heuff. (kostrzewa bruzdkowana)
wystepowanie
syn. Festuca ovina L. ssp. sulcata Hack. var. genuina · Festuca sulcata (Hack.) · Festuca sulcata (Hack.) Nyman · Festuca valesiaca Schleich. ssp. sulcata (Hack.) Schinz et R. Keller · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Suche murawy na południu.
          
          
↑nie plewki dolne 5-5.6 mm długości, tylko u szczytu i u nasady ±szorstkie
Festuca pseudodalmatica (kostrzewa nibydalmacka)
Festuca pseudodalmatica (kostrzewa nibydalmacka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłoski 6.5-8 mm długości, 4-8-kwiatowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Suche murawy na Dolnym Śląsku.
          
        
↑nie liście włosowate (0.2) 0.3-0.5 (0.7) mm średnicy; kłoski 5-6.5 (7) mm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłoski 5-6.5 (7) mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
        
          
↓nieplewki dolne podługowato-lancetowate, 4-4.4 (5) mm długości, szorstkie, długo orzęsione
Festuca makutrensis (kostrzewa makutrzańska)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewki dolne podługowato-lancetowate, 4-4.4 (5) mm długości, szorstkie, długo orzęsione, z ością ok. połowy ich długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Festuca makutrensis Zapał. (kostrzewa makutrzańska)
wystepowanie
syn. Festuca ovina L. ssp. macutrensis (Zapał.) Kozłowska · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Suche zbocza na południowym-wschodzie.
          
          
↑nie liście 5-nerwowe, pasma sklerenchymy nie zlewają się ze sobą; plewki dolne wąskolancetowate, nagie lub słabo szorstkie
          
            
↓niekłoski (5.5) 6-6.5 (7) mm; plewki dolne wąsko lancetowate 3.5-4.5 (5)mm
Festuca valesiaca (kostrzewa walezyjska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewki dolne wąsko lancetowate, podługowato lancetowate, 3.5-4.5 (5) mm długości; ości stanowią 1/3-1/2 długości plewki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin (kostrzewa walezyjska)
wystepowanie
syn. Festuca ovina L. ssp. sulcata Hack. var. valesiaca W.D.J. Koch · Festuca ovina L. ssp. valesiaca (W.D.J. Koch) Kozłowska · Festuca sulcata Hack. var. valesiaca Koch · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Skały i suche murawy stepowe, piaski; pod Toruniem zdziczała.
            
            
↑nie kłoski (4.2) 4.5-5.5 (6) mm; plewki dolne lancetowate, 2.9-3.3mm
Festuca pseudovina (kostrzewa nibyowcza)
Festuca pseudovina (kostrzewa nibyowcza)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewki dolne lancetowate, 2.9-3.3 mm długości; ość stanowi 1/4-1/3 długości plewki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb. (kostrzewa nibyowcza)
wystepowanie
syn. Festuca ovina L. ssp. pseudovina (Hack.) Kozłowska · Festuca ovina L. ssp. sulcata Hack. var. pseudovina Hack. · Festuca sulcata Hack. var. pseudovina Hack. · Festuca valesiaca Schleich. ssp. pseudovina (Hack. ex Wiesb.) Hegi · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Suche zbocza na południowym-wschodzie.
            
  
↑nie pierścień sklerenchymy ±ciągły
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Zamarłe liście, na boku ± bez wyraźnego podłużnego rowka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
    
↓nieliście włosowate, (0.2) 0.35-0.75 (0.9) mm średnicy, miękkie do umiarkowanie sztywnych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· z 2(-4) żebrami na powierzchni wewnętrznej, 5(-7)-nerwowe,
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
↓nieplewki dolne bezostne lub ość do 0.3 mm długości
Festuca tenuifolia (kostrzewa nitkowata)
Festuca tenuifolia (kostrzewa nitkowata)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście pędów płonnych włosowate, 0.2-0.4 (0.5) mm średnicy;
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Festuca tenuifolia Sibth. (kostrzewa nitkowata)
wystepowanie
syn. Festuca capillata Lam. · Festuca filiformis Pourr. · Festuca ovina L. var. capillata Hack. · Festuca ovina L. ssp. capillata (Hack.) Kozłowska · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Piaski, wrzosowiska, widne lasy; niekiedy wysiewana.
      
      
↑nie plewki dolne ościste; liście 0.3-0.9 mm średnicy; wiecha 2-12 cm długości
      
        
↓niewiecha gęsta, (2.5) 3-6 (8) cm długości; pochwy liściowe zrośnięte do 1/3-1/2
Festuca airoides (kostrzewa niska)
Festuca airoides (kostrzewa niska)
Festuca airoides (kostrzewa niska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pochwy liściowe zrośnięte do 1/3-1/2.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Festuca airoides Lam. (kostrzewa niska)
wystepowanie
syn. Festuca ovina L. var. supina (Schur) Hack. · Festuca ovina L. var. supina Hack. · Festuca ovina L. ssp. supina (Hack.) Kozłowska · Festuca supina Schur · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Roślina wysokogórska.
        
        
↑nie wiecha (4) 5-12 cm; pochwy liściowe zrośnięte tylko w nasadzie, wyjątkowo do 1/3
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pochwy liściowe zrośnięte tylko w nasadzie, wyjątkowo do 1/3.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Jasne lasy, polany, piaski, pastwiska.
        
          
↓nieliście 0.3-0.7 mm średnicy; plewki dolne (nie licząc ości) 3.0-3.8 (4.2) mm długości.
Festuca ovina s.str. (kostrzewa owcza (s.str.))
Festuca ovina s.str. (kostrzewa owcza (s.str.))
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewki dolne (nie licząc ości) 3.0-3.8 (4.2) mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Festuca ovina s.str. L. (kostrzewa owcza (s.str.))
wystepowanie
syn. Festuca ovina L. ssp. eu-ovina Hack. var. vulgaris W.D.J. Koch · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Suche murawy, widne lasy i ich skraje.
          
          
↑nie liście 0.5-0.9 mm średnicy; plewki dolne (bez ości) (3.2) 3.6-4.2 (4.5) mm długości
Festuca guestphalica (kostrzewa długolistna)
3D
Festuca guestphalica (kostrzewa długolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewki dolne (bez ości) (3.2) 3.6-4.2 (4.5) mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Festuca guestphalica Boenn. ex Rchb. (kostrzewa długolistna)
wystepowanie
syn. Festuca longipholia auct. non Thuill. · Festuca ovina L. var. firmula (Hack.) Hegi · Festuca ovina L. ssp. guestfalica (Rchb.) Richter · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Suche murawy, skraje lasów.
          
    
↑nie liście szczeciniaste do sitowatych, (0.7) 0.8-1.3 (1.75) mm średnicy; zdecydowanie sztywne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· z (2-)4 żebrami na powierzchni wewnętrznej, 7-13 (15)-nerwowe,
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
↓nieliście gładkie lub górą szorstkie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewki górne na szczycie z ząbkami 0.2-0.5 mm długości.
      
        
Festuca polesica (kostrzewa poleska)
Festuca polesica (kostrzewa poleska)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Źdźbło i pochwy przynajmniej górą szorstkie lub gęsto owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Festuca polesica Zapał. (kostrzewa poleska)
wystepowanie
syn. Festuca ovina L. ssp. beckeri Hack. var. caesia (Hack.) St.-Yves et Kozłowska non Hack. · Festuca sabulosa (Andersson) H. Lindb. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Piaski, głównie na północy i wschodzie.
        
        
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Źdźbło i pochwy zwykle nagie, rzadko nieco omszone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Festuca pallens Host (kostrzewa blada)
wystepowanie
syn. Festuca glauca auct. non Vill. · Festuca ovina L. var. glauca Hack. subvar. psammophila Hack. · Festuca ovina L. ssp. glauca (Hack.) Kozłowska var. pallens (Host) Kozłowska · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Skały wapienne na południu.
        
      
↑nie liście zupełnie gładkie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewki górne 3.7-4.5 (4.6) mm długości, z maleńkim wycięciem na szczycie (0.05-0.1mm). Oście 0.05-0.9 (1.2) mm długości lub brak.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
        
↓nieości (0.5) 0.6-0.9 (1.2) mm długości; plewki dolne zaostrzone
Festuca psammophila (kostrzewa piaskowa)
Festuca psammophila (kostrzewa piaskowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wiecha 7-12 cm długości, wąska, z gałązkami falistymi, zwykle nagimi; dolne gałązki zwykle równe 1/4-1/3 długości wiechy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Festuca psammophila (Hack. ex Čelak.) Fritsch (kostrzewa piaskowa)
wystepowanie
syn. Festuca ovina L. ssp. glauca (Hack.) Kozłowska var. psammophila (Hack.) Kozłowska · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Piaski na obrzeżach jasnych lasów sosnowych.
        
        
↑nie ości 0.05-0.5 (0.7) mm długości lub brak; plewki tępo szpiczaste do zaostrzonych
Festuca vaginata (kostrzewa pochwiasta)
Festuca vaginata (kostrzewa pochwiasta)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wiecha (7) 9-15 (20) cm długości, zwisła, nieco rozpierzchła, o długich, prostych gałązkach; dolne gałązki równe 1/3-1/2 długości wiechy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Festuca vaginata Waldst. et Kit. ex Willd. (kostrzewa pochwiasta)
wystepowanie
syn. Festuca ovina L. var. vaginata Hack. · Festuca ovina L. ssp. vaginata (Hack.) Kozłowska · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Suche murawy na piaskach i wapieniu.
        

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Festuca ovina agg. (kostrzewa owcza (agg.))
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Festuca ovina agg. (kostrzewa owcza (agg.))
🌱
byliny ogrodowe„trawy ogrodowe” • zimozielona (wiecznie zielona)
🌿 ozdobne liście
wysokość: do 25 cm

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • znosi suszę
☷ gleba: przeciętna ogrodowa

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

12 – 6 szt./m2 • rozstawa: 29 – 41 cm

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

ten gatunek tworzy mieszańca z: