atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Charetum intermediae(Corillion 1957) Fijałkowski 1960[229] [🔉 cha·re·tum in·ter·me·di·ē]

zespół ramienicy kolczastej
Charetum aculeolatae(Corillion 1957) Dąmbska 1966 nom. inval.[229] · Magnocharetum aculeolataeCorillion 1957 nom. dubium p.p.[229]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Charetum intermediae - zespół ramienicy kolczastej
XL
/Ratyńska et al. (2010) [229]/: Zwarte podwodne łąki ramienicowe z dominacją ramienicy kolczastej (Chara intermedia), zasiedlające głównie płytkie jeziora zaawansowane w procesie zarastania i wypłycania. W składzie gatunkowym lokalnie zaznacza się udział ramienicy delikatnej (Chara virgata), ramienicy kruchej (Chara globularis) i nymfeidów.

space

W Polsce zespół bardzo rzadki, wykazywany głównie z Wielkopolski, Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i Południowo-Pomorskiego. Chara intermedia należy do gatunków rzadko stwierdzanych w Europie, podawana jest głównie z jej centralnej i północnej części.

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne o braku wyraźnych tendencji dynamicznych • rozpowszechnienie: rzadkie • stan zagrożenia: narażone • siedliska N2000: 3140 ds,ds2 - twardowodne oligotroficzne i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.)
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟢oba źródła; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟣(+)inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Charetum intermediae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Charetum intermediae

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji