atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Veronica fruticans Jacq.

przetacznik krzewinkowy
Veronica fruticans
pokrój; 24.06.2005, Tatry (Czerwone Wierchy); copyright © by Antoni Mielnikow
Veronica fruticans
kwiaty
Veronica fruticans
pokrój

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Tatry, Pieniny, skały wapienne od regla po kosodrzewinę

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne • zwięzłość — gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne