atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Acer ×conspicuum Geldener

klon wyrazisty
Acer davidii × pensylvanicum
Acer davidii · klon Davida
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24]
×
Acer ×conspicuum (klon wyrazisty)
09.05.2009 copyright © by Jacek Soboń
Acer ×conspicuum (klon wyrazisty)
Acer ×conspicuum (klon wyrazisty)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Acer ×conspicuum (klon wyrazisty)
🌱
⁂ pojedynczo lub po kilka w grupie (soliter) • ▩ grupa/płat
🌳 drzewa liściastekrzewy liściaste • liście opadają na zimę
🌿 ozdobne liście • atrakcyjne przebarwienie liści jesienią • ozdobna kora
wysokość: do 10 m • szerokość: do 10 m
kwitnienie: maj • owocowanie: wrzesień

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce: 🌤 słoneczne, nieco ocienione • ⛅ półcieniste
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna
☷ gleba: żyzna
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 6b

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #3) analiza dostępności roślin

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Acer ×conspicuum GeldenerAcer davidii × pensylvanicum(pl) klon wyrazisty
(nazwa osobowa) davidii, davidiana
epitet upamiętniający Jean'a Armanda Davida (1826-1900), francuskiego księdza i botanika; w okresie 12-letniego pobytu w Chinach zgromadził olbrzymie zbiory botaniczne