takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Acer ×conspicuum Geldener

Acer davidii × pensylvanicum