atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Trapetum natantis Müller et Görs 1969

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Trapetum natantis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)