atlas-roslin.pl

Geranium [🔉 ge·ra·ni·um]

bodziszek
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓nie(z) blaszka liściowa porozcinana do nasady
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· Roślina o silnym, nieprzyjemnym zapachu (lecz formy nieowłosione bez tego zapachu).
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
  
    
Geranium robertianum (bodziszek cuchnący)
Geranium robertianum (bodziszek cuchnący)
Geranium robertianum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
· Pylniki 0.4 – 0.7 mm długości, pyłek pomarańczowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlas ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
Geranium robertianum (bodziszek cuchnący)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy i ich skraje, zarośla, zbocza, zręby. Roślina roczna.
    
    
↑nie (z) płatki drobniejsze, niewiele dłuższe od działek
Geranium purpureum (bodziszek purpurowy)
Geranium purpureum (bodziszek purpurowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
· Pylniki 0.2 – 0.3 mm długości, pyłek żółty.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
Geranium purpureum (bodziszek purpurowy)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020
  Gatunek z południowej i zachodniej Europy. Jest prawdopodobne, że może być do nas zawleczony przy szlakach kolejowych.
    
  
↑nie (z) blaszka liściowa nie jest rozcięta do nasady
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Rozłupnia trwale połączona z szyjką słupka (ostką), część pod ostką bez przydatków.
  
    
↓nie(z) rośliny prawie nagie, lśniące
Geranium lucidum (bodziszek lśniący)
Geranium lucidum (bodziszek lśniący)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Działki na grzbiecie z wyraźnym kilem, z oskrzydlonymi bocznymi żyłkami i 3 – 5 poprzecznymi składkami.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
  Lasy i zarośla; zawlekany.
    
    
↑nie (z) rośliny rzadko lub gęsto owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· Działki na grzbiecie bez wyraźnego kilu.
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
    
      
↓nie(z) płatki drobne, 3 – 10 mm długości
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· Przeważnie rośliny roczne i dwuletnie, z cienkim prostym korzeniem, bez kłącza.
      
        
↓nie(z) liście głęboko podzielone, łatki wąskie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· Łodyga i ogonki liściowe przylegająco lub skośnie odstająco owłosione, z włoskami skierowanymi w dół.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· ta cecha diagnostyc ...
        
          
↓nie(z) szypułki kwiatostanu odstająco, gruczołowato owłosione
Geranium dissectum
Geranium dissectum
Geranium dissectum (bodziszek porozcinany)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Łodyga i szypułki kwiatostanu odstająco, gruczołowato owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
Geranium dissectum (bodziszek porozcinany)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Pola, miedze, przydroża, zbocza.
          
          
↑nie (z) szypułki kwiatostanu krótko, przylegająco, niegruczołowato, owłosione
Geranium columbinum (bodziszek gołębi)
Geranium columbinum (bodziszek gołębi)
Geranium columbinum (bodziszek gołębi)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· Łodyga ±naga; ogonki liściowe i szypuły kwiatostanu, krótko, przylegająco owłosione, włoski skierowane w dół.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
Geranium columbinum (bodziszek gołębi)
wystepowanie
takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit
  Pola, przydroża, zarośla i zbocza.
          
        
↑nie (z) liście płycej podzielone, do 1/2 – 2/3, łatki szersze
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się ...
· Łodyga i ogonki liściowe ±prostopadle odstająco owłosione.
· ta cecha dia ...
        
          
↓nie(z) dolne liście w zarysie okrągłe, działki z kończykiem <0.5mm
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Działki zaostrzone, bez ostki lub z kończykiem poniżej 0.5 mm długości.
          
            
↓nie(z) płatki drobne; łodygi, ogonki liściowe, szypuły kwiatostanu tylko z bardzo krótkimi, odstającymi włoskami
Geranium pusillum (bodziszek drobny)
Geranium pusillum (bodziszek drobny)
XL
Geranium pusillum (bodziszek drobny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglą ...
· Płatki 2.5 – 3.5 mm długości, bladoliliowe lub jasnoróżowe. Działki 3 – 4 mm długości, ostre ale bez wyraźnego kończyka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
Geranium pusillum (bodziszek drobny)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Pola, przydroża, tereny ruderalne, murawy, zarośla.
            
            
↑nie (z) płatki większe; łodygi, ogonki liściowe, szypuły kwiatostanu z włoskami krótkimi i z domieszką długich włosków
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się ...
· Płatki 5 – 10 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
            
              
↓nie(z) płatki dość duże, szypułki znacznie przewyższają podsadki, byliny
Geranium pyrenaicum
Geranium pyrenaicum
Geranium pyrenaicum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· Płatki (6) 7 – 9 (10) mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elem ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Geranium pyrenaicum (bodziszek pirenejski)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Zarośla, skraje lasów, przydroża, tereny ruderalne.
              
              
↑nie (z) płatki mniejsze, szypułki nie dłuższe od podsadek, rośliny roczne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· Płatki 5 – 6 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
              
                
↓nie(z) płatki wykrojone; nieliczne włoski gruczołowate, liczne długie proste
Geranium molle (bodziszek kosmaty)
XL
Geranium molle (bodziszek kosmaty)
XL
Geranium molle (bodziszek kosmaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się ...
· Liście odziomkowe długotrwałe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
Geranium molle (bodziszek kosmaty)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Przydroża, murawy, tereny ruderalne.
                
                
↑nie (z) płatki nie wykrojone; gęsto włoski gruczołowate, nieliczne długie proste, liczne krótki skośne proste
Geranium rotundifolium (bodziszek okrągłolistny)
XL
Geranium rotundifolium (bodziszek okrągłolistny)
Geranium rotundifolium (bodziszek okrągłolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy ...
· Liście odziomkowe szybko zamierają. Dolne liście łodygowe naprzeciwległe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
  Przejściowo zawlekany.
                
          
↑nie (z) liście w zarysie nierówno 5-boczne, działki z ostką >0.5mm
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Działki z ostką 0.5 – 3 mm długości.
          
            
Geranium sibiricum ssp. sibiricum (bodziszek syberyjski)
Geranium sibiricum ssp. sibiricum (bodziszek syberyjski)
XL
Geranium sibiricum ssp. sibiricum (bodziszek syberyjski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elemen ...
· Wierzchotki jednokwiatowe. Rozłupki gładkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· ta cech ...
  Tereny ruderalne.
            
            
↑nie (z) ogonki liściowe, szypułki kwiatów i kielichy z włoskami prostymi i z gruczołowatymi, nigdy nie skierowanymi w dół
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
· Wierzchotki dwukwiatowe.
· ta cecha diagnostyczna ...
            
              
↓nie(z) roślina bez silnego zapachu, łodyga wiotka
Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty)
XL
Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty)
Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Włoski gruczołowate na ogonku liściowym tej samej długości 0.2 – 0.6 mm, długie 1.5 – 2.5 mm włoski proste często w jednym rzędzie, gęściej ku nasadzie ogonka; blaszka liściowa niesymetryczna.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony ...
Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski
              
              
↑nie (z) roślina lepka, z silnym aromatycznym zapachem
Geranium bohemicum (bodziszek czeski)
XL
Geranium bohemicum (bodziszek czeski)
XL
Geranium bohemicum (bodziszek czeski)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Włoski gruczołowate na ogonku liściowym różnej długości, często czerwone, bardzo lepkie; bardzo krótkie włoski proste prostopadle odstające, poza tym rozproszone długie włoski proste przewyższają gruczołowate. Blaszka liściowa symetryczna.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
Geranium bohemicum (bodziszek czeski)
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Skraje lasów, zręby, przejściowo zawlekany.
              
      
↑nie (z) płatki duże, 10 – 25 mm długości, byliny
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· Byliny z grubym, pokrytym łuskami kłączem.
      
        
↓nie(z) płatki ciemne czarnofioletowe, płasko rozpostarte i na końcach przegięte w dół
Geranium phaeum (bodziszek żałobny)
Geranium phaeum
Geranium phaeum (bodziszek żałobny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeg ...
· Działki z nieznacznym kończykiem, do 0.5 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górny ...
Geranium phaeum (bodziszek żałobny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Skraje lasów, zarośla, brzegi potoków.
        
        
↑nie (z) płatki niebieskofioletowe do czerwonofioletowych, zwykle odchodzące skośnie w górę
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
· Przynajmniej górne liście łodygowe naprzeciwległe.
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
        
          
↓nie(z) blaszki liściowe małe, silnie porozcinane
Geranium sanguineum (bodziszek czerwony)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej w ...
· Kwiatostany przeważnie jednokwiatowe; płatki różowopurpurowe, wcięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znaj ...
Geranium sanguineum (bodziszek czerwony)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Widne lasy, ich skraje i zarośla, murawy.
          
          
↑nie (z) blaszki liściowe większe, słabiej porozcinane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w p ...
· Kwiatostan 3-kwiatowy.
          
            
↓nie(z) puszka nasienna z poprzecznymi żebrami, nagie, płatki z wyraźnym paznokciem
Geranium macrorrhizum (bodziszek korzeniasty)
Geranium macrorrhizum (bodziszek korzeniasty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· Liście tylko w nasadzie łodygi, wcięte do 1/4, bardzo silnie pachnące.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim teks ...
· ta cecha diagnostycz ...
Geranium macrorrhizum (bodziszek korzeniasty)
bodziszek wielkokorzeniowy · takson uprawiany
  Uprawiane, rzadko dziczejące.
            
            
↑nie (z) puszka nasienna bez żeber, owłosiona, płatki ±bez paznokcia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· Większość liści na łodydze, także pod kwiatostanem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
            
              
↓nie(z) bez włosków gruczołowatych
Geranium palustre
Geranium palustre
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne ...
· Kwiatostan z mniej niż 10 kwiatami, rozproszony po roślinie. Szypułki po przekwitnięciu skierowane w dół, potem zwykle prostują się.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta do ...
Geranium palustre (bodziszek błotny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Skraje wilgotnych lasów, zarośli, brzegi wód i łąki.
              
              
↑nie (z) z włoskami gruczołowatymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym g ...
· Kwiatostan licznokwiatowy, przeważnie ponad 10-kwiatowy, wierzchotki zebrane w formy wiechopodobne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
              
                
↓nie(z) płatki duże, wcięte
Geranium ibericum (bodziszek iberyjski)
Geranium ibericum (bodziszek iberyjski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· Liście 7 – 11 cm szerokości, do 3/4 podzielone na tępe łatki; odcinki dolnych liści łodygowych nieregularnie rombowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, róż ...
  Rzadko uprawiany i dziczejący.
                
                
↑nie (z) płatki mniejsze, zaokrąglone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· Łodyga, szypułki kwiatostanu, kwiatów i ogonki liściowe z odstającymi, skierowanym w dół, włoskami, często też z dłuższymi włoskami gruczołowatymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
                
                  
↓nie(z) szypułko dojrzałych owoców zgięte w dół; nitki pręcików w dole nagle rozszerzone i tam ±nagie
Geranium pratense
Geranium pratense (bodziszek łąkowy)
Geranium pratense (bodziszek łąkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Łodyga w górze gruczołowato owłosiona. Ogonki liści odziomkowych czasem tylko ze skierowanymi w dół włoskami prostymi, często jednak i z różną liczbą włosków gruczołowatych. Przylistki rzadko owłosione lub nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
Geranium pratense (bodziszek łąkowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łąki, skraje zadrzewień, przydroża.
                  
                  
↑nie (z) szypułki dojrzałych owoców wzniesione; nitki pręcików w dole rozszerzone i tam orzęsione
Geranium sylvaticum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Łodyga w górze (poniżej kwiatostanu) odstająco owłosiona włoskami skierowanymi w dół, bez włosków gruczołowatych (te w obrębie kwiatostanu). Ogonki liści odziomkowych w dół odstająco owłosione włoskami prostymi, bez włosków gruczołowatych, często prawie nagie. Przylistki gęsto, nieco przylegająco owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
Geranium sylvaticum (bodziszek leśny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy, zarośla, wilgotne łąki.
                  
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
Pelargonium peltatum i zonale
zwyczajowo nazwa geranium bywa stosowana dla ozdobnych pelargonii
Nazwa geranium jest także potoczną nazwą uprawianych ozdobnych pelargonii (rodzaj bot.) (Pelargonium). Wynika to z tego, że oba botaniczne rodzaje (tj. bodziszek (Geranium) i pelargonia (rodzaj bot.) (Pelargonium)) należą do tej samej rodziny bodziszkowatych (Geraniaceae) i były kiedyś łączone w jednym rodzaju.

space