atlas-roslin.pl

Geranium [🔉 ge·ra·ni·um]

bodziszek
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
cechy diagnostyczne w kluczu:Geraniaceae (bodziszkowate)kl 6781
↓nie(z) blaszka liściowa porozcinana do nasady
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Roślina o silnym, nieprzyjemnym zapachu (lecz formy nieowłosione bez tego zapachu).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Geranium robertianum (bodziszek cuchnący)
Geranium robertianum (bodziszek cuchnący)
Geranium robertianum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pylniki 0.4-0.7 mm długości, pyłek pomarańczowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Lasy i ich skraje, zarośla, zbocza, zręby. Roślina roczna.
↑nie (z) płatki drobniejsze, niewiele dłuższe od działek
Geranium purpureum (bodziszek purpurowy)
Geranium purpureum (bodziszek purpurowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pylniki 0.2-0.3 mm długości, pyłek żółty.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Geranium purpureum Vill. (bodziszek purpurowy)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście[491]
  Gatunek z południowej i zachodniej Europy. Jest prawdopodobne, że może być do nas zawleczony przy szlakach kolejowych.
↑nie (z) blaszka liściowa nie jest rozcięta do nasady
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rozłupnia trwale połączona z szyjką słupka (ostką), część pod ostką bez przydatków.
↓nie(z) rośliny prawie nagie, lśniące
Geranium lucidum (bodziszek lśniący)
Geranium lucidum (bodziszek lśniący)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki na grzbiecie z wyraźnym kilem, z oskrzydlonymi bocznymi żyłkami i 3-5 poprzecznymi składkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Lasy i zarośla; zawlekany.
↑nie (z) rośliny rzadko lub gęsto owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki na grzbiecie bez wyraźnego kilu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) płatki drobne, 3-10 mm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przeważnie rośliny roczne i dwuletnie, z cienkim prostym korzeniem, bez kłącza.
↓nie(z) liście głęboko podzielone, łatki wąskie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga i ogonki liściowe przylegająco lub skośnie odstająco owłosione, z włoskami skierowanymi w dół.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) szypułki kwiatostanu odstająco, gruczołowato owłosione
Geranium dissectum
Geranium dissectum
Geranium dissectum (bodziszek porozcinany)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga i szypułki kwiatostanu odstająco, gruczołowato owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Geranium dissectum L. (bodziszek porozcinany)
wystepowanie - Geranium dissectum (bodziszek porozcinany)
antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Pola, miedze, przydroża, zbocza.
↑nie (z) szypułki kwiatostanu krótko, przylegająco, niegruczołowato, owłosione
Geranium columbinum (bodziszek gołębi)
Geranium columbinum (bodziszek gołębi)
Geranium columbinum (bodziszek gołębi)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga ± naga; ogonki liściowe i szypuły kwiatostanu, krótko, przylegająco owłosione, włoski skierowane w dół.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Geranium columbinum L. (bodziszek gołębi)
wystepowanie - Geranium columbinum (bodziszek gołębi)
takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit[491]
  Pola, przydroża, zarośla i zbocza.
↑nie (z) liście płycej podzielone, do 1/2-2/3, łatki szersze
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga i ogonki liściowe ± prostopadle odstająco owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) dolne liście w zarysie okrągłe, działki z kończykiem <0.5mm
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki zaostrzone, bez ostki lub z kończykiem poniżej 0.5 mm długości.
↓nie(z) płatki drobne; łodygi, ogonki liściowe, szypuły kwiatostanu tylko z bardzo krótkimi, odstającymi włoskami
Geranium pusillum (bodziszek drobny)
Geranium pusillum (bodziszek drobny)
XL
Geranium pusillum (bodziszek drobny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Płatki 2.5-3.5 mm długości, bladoliliowe lub jasnoróżowe. Działki 3-4 mm długości, ostre ale bez wyraźnego kończyka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Geranium pusillum L. (bodziszek drobny)
wystepowanie - Geranium pusillum (bodziszek drobny)
antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Pola, przydroża, tereny ruderalne, murawy, zarośla.
↑nie (z) płatki większe; łodygi, ogonki liściowe, szypuły kwiatostanu z włoskami krótkimi i z domieszką długich włosków
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Płatki 5-10 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) płatki dość duże, szypułki znacznie przewyższają podsadki, byliny
Geranium pyrenaicum
Geranium pyrenaicum
Geranium pyrenaicum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Płatki (6) 7-9 (10) mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Zarośla, skraje lasów, przydroża, tereny ruderalne.
↑nie (z) płatki mniejsze, szypułki nie dłuższe od podsadek, rośliny roczne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Płatki 5-6 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) płatki wykrojone; nieliczne włoski gruczołowate, liczne długie proste
Geranium molle (bodziszek kosmaty)
XL
Geranium molle (bodziszek kosmaty)
XL
Geranium molle (bodziszek kosmaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście odziomkowe długotrwałe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Geranium molle L. (bodziszek kosmaty)
wystepowanie - Geranium molle (bodziszek kosmaty)
antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Przydroża, murawy, tereny ruderalne.
↑nie (z) płatki nie wykrojone; gęsto włoski gruczołowate, nieliczne długie proste, liczne krótki skośne proste
Geranium rotundifolium (bodziszek okrągłolistny)
XL
Geranium rotundifolium (bodziszek okrągłolistny)
Geranium rotundifolium (bodziszek okrągłolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście odziomkowe szybko zamierają. Dolne liście łodygowe naprzeciwległe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) liście w zarysie nierówno 5-boczne, działki z ostką >0.5mm
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki z ostką 0.5-3 mm długości.
Geranium sibiricum ssp. sibiricum (bodziszek syberyjski)
Geranium sibiricum ssp. sibiricum (bodziszek syberyjski)
XL
Geranium sibiricum ssp. sibiricum (bodziszek syberyjski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wierzchotki jednokwiatowe. Rozłupki gładkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Tereny ruderalne.
↑nie (z) ogonki liściowe, szypułki kwiatów i kielichy z włoskami prostymi i z gruczołowatymi, nigdy nie skierowanymi w dół
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wierzchotki dwukwiatowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) roślina bez silnego zapachu, łodyga wiotka
Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty)
XL
Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty)
Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Włoski gruczołowate na ogonku liściowym tej samej długości 0.2-0.6 mm, długie 1.5-2.5 mm włoski proste często w jednym rzędzie, gęściej ku nasadzie ogonka; blaszka liściowa niesymetryczna.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) roślina lepka, z silnym aromatycznym zapachem
Geranium bohemicum (bodziszek czeski)
XL
Geranium bohemicum (bodziszek czeski)
XL
Geranium bohemicum (bodziszek czeski)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Włoski gruczołowate na ogonku liściowym różnej długości, często czerwone, bardzo lepkie; bardzo krótkie włoski proste prostopadle odstające, poza tym rozproszone długie włoski proste przewyższają gruczołowate. Blaszka liściowa symetryczna.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Geranium bohemicum L. (bodziszek czeski)
antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Skraje lasów, zręby, przejściowo zawlekany.
↑nie (z) płatki duże, 10-25 mm długości, byliny
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Byliny z grubym, pokrytym łuskami kłączem.
↓nie(z) płatki ciemne czarnofioletowe, płasko rozpostarte i na końcach przegięte w dół
Geranium phaeum (bodziszek żałobny)
Geranium phaeum
Geranium phaeum (bodziszek żałobny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki z nieznacznym kończykiem, do 0.5 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Geranium phaeum L. (bodziszek żałobny)
wystepowanie - Geranium phaeum (bodziszek żałobny)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Skraje lasów, zarośla, brzegi potoków.
↑nie (z) płatki niebieskofioletowe do czerwonofioletowych, zwykle odchodzące skośnie w górę
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przynajmniej górne liście łodygowe naprzeciwległe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) blaszki liściowe małe, silnie porozcinane
Geranium sanguineum (bodziszek czerwony)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostany przeważnie jednokwiatowe; płatki różowopurpurowe, wcięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Geranium sanguineum L. (bodziszek czerwony)
wystepowanie - Geranium sanguineum (bodziszek czerwony)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Widne lasy, ich skraje i zarośla, murawy.
↑nie (z) blaszki liściowe większe, słabiej porozcinane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan 3-kwiatowy.
↓nie(z) puszka nasienna z poprzecznymi żebrami, nagie, płatki z wyraźnym paznokciem
Geranium macrorrhizum (bodziszek korzeniasty)
Geranium macrorrhizum (bodziszek korzeniasty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście tylko w nasadzie łodygi, wcięte do 1/4, bardzo silnie pachnące.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Geranium macrorrhizum L. (bodziszek korzeniasty)
bodziszek wielkokorzeniowy · takson uprawiany[491]
  Uprawiane, rzadko dziczejące.
↑nie (z) puszka nasienna bez żeber, owłosiona, płatki ± bez paznokcia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Większość liści na łodydze, także pod kwiatostanem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) bez włosków gruczołowatych
Geranium palustre
Geranium palustre
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan z mniej niż 10 kwiatami, rozproszony po roślinie. Szypułki po przekwitnięciu skierowane w dół, potem zwykle prostują się.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Geranium palustre L. (bodziszek błotny)
wystepowanie - Geranium palustre (bodziszek błotny)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Skraje wilgotnych lasów, zarośli, brzegi wód i łąki.
↑nie (z) z włoskami gruczołowatymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan licznokwiatowy, przeważnie ponad 10-kwiatowy, wierzchotki zebrane w formy wiechopodobne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) płatki duże, wcięte
Geranium ibericum (bodziszek iberyjski)
Geranium ibericum (bodziszek iberyjski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście 7-11 cm szerokości, do 3/4 podzielone na tępe łatki; odcinki dolnych liści łodygowych nieregularnie rombowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Rzadko uprawiany i dziczejący.
↑nie (z) płatki mniejsze, zaokrąglone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga, szypułki kwiatostanu, kwiatów i ogonki liściowe z odstającymi, skierowanym w dół, włoskami, często też z dłuższymi włoskami gruczołowatymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) szypułko dojrzałych owoców zgięte w dół; nitki pręcików w dole nagle rozszerzone i tam ± nagie
Geranium pratense
Geranium pratense (bodziszek łąkowy)
Geranium pratense (bodziszek łąkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga w górze gruczołowato owłosiona. Ogonki liści odziomkowych czasem tylko ze skierowanymi w dół włoskami prostymi, często jednak i z różną liczbą włosków gruczołowatych. Przylistki rzadko owłosione lub nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Geranium pratense L. (bodziszek łąkowy)
wystepowanie - Geranium pratense (bodziszek łąkowy)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Łąki, skraje zadrzewień, przydroża.
↑nie (z) szypułki dojrzałych owoców wzniesione; nitki pręcików w dole rozszerzone i tam orzęsione
Geranium sylvaticum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga w górze (poniżej kwiatostanu) odstająco owłosiona włoskami skierowanymi w dół, bez włosków gruczołowatych (te w obrębie kwiatostanu). Ogonki liści odziomkowych w dół odstająco owłosione włoskami prostymi, bez włosków gruczołowatych, często prawie nagie. Przylistki gęsto, nieco przylegająco owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Geranium sylvaticum L. (bodziszek leśny)
wystepowanie - Geranium sylvaticum (bodziszek leśny)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Lasy, zarośla, wilgotne łąki.
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
cechy diagnostyczne w kluczu:Geraniaceae (bodziszkowate)kl 6781
Pelargonium peltatum i zonale
zwyczajowo nazwa geranium bywa stosowana dla ozdobnych pelargonii
Nazwa geranium jest także potoczną nazwą uprawianych ozdobnych pelargonii (rodzaj bot.) (Pelargonium). Wynika to z tego, że oba botaniczne rodzaje (tj. bodziszek (Geranium) i pelargonia (rodzaj bot.) (Pelargonium)) należą do tej samej rodziny bodziszkowatych (Geraniaceae) i były kiedyś łączone w jednym rodzaju.

space

cechy diagnostyczne w kluczu:Geraniaceae (bodziszkowate)kl 6781

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 p.192 [71.5]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1959 — Tom VIII. p.325 [16.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.468 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.283 [15]
 • Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.370 [86.9]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.357 [9]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1949 — Flora URSS. T.14 p.2 [85.14]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.178 [80]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.193 [150.2]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.404 [3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. III p.425 [446]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Nie znaleziona literatura id:
 • Nobis M. i A., 2010 — Rzadkie i rozprzestrzeniające się gatunki roślin naczyniowych na terenach kolejowych wschodniej części polskich Karpat i ich przedpola [244]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji