⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Geraniaceae (bodziszkowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) blaszka liściowa porozcinana do nasady (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
· Roślina silnym, nieprzyjemnym zapachu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
  
    
Geranium robertianum (bodziszek cuchnący)
Geranium robertianum (bodziszek cuchnący)
Geranium robertianum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· Pylniki 0.4-0.7mm długości, pyłek pomarańczowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atla ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
Geranium robertianum (bodziszek cuchnący)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy i ich skraje, zarośla, zbocza, zręby. Roślina roczna.
    
    
(p) płatki drobniejsze, niewiele dłuższe od działek (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· Pylniki 0.2-0.3mm długości, pyłek żółty.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
  Geranium purpureum Vill.

Gatunek z południowej i zachodniej Europy. Jest prawdopodobne, że może być do nas zawleczony przy szlakach kolejowych.

    
  
(p) blaszka liściowa nie jest rozcięta do nasady (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Rozłupnia trwale połączona z szyjką słupka (ostką), część pod ostką bez przydatków.
  
    
(p) rośliny prawie nagie, lśniące (↓nie)
Geranium lucidum (bodziszek lśniący)
Geranium lucidum (bodziszek lśniący)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Działki na grzbiecie z wyraźnym kilem, z oskrzydlonymi bocznymi żyłkami i 3-5 poprzecznymi składkami.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
  Lasy i zarośla; zawlekany.
    
    
(p) rośliny rzadko lub gęsto owłosione (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· Działki na grzbiecie bez wyraźnego kilu.
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
    
      
(p) płatki drobne, 3-10mm długości (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Przeważnie rośliny roczne i dwuletnie, z cienkim prostym korzeniem, bez kłącza.
      
        
(p) liście głęboko podzielone, łatki wąskie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Łodyga i ogonki liściowe przylegająco lub skośnie odstająco owłosione, z włoskami skierowanymi w dół.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· ta cecha diagnostyc ...
        
          
(p) szypułki kwiatostanu odstająco, gruczołowato owłosione (↓nie)
Geranium dissectum
Geranium dissectum
Geranium dissectum (bodziszek porozcinany)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· Łodyga i szypułki kwiatostanu odstająco, gruczołowato owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
Geranium dissectum (bodziszek porozcinany)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Pola, miedze, przydroża, zbocza.
          
          
(p) szypułki kwiatostanu krótko, przylegająco, niegruczołowato, owłosione (↑nie)
Geranium columbinum (bodziszek gołębi)
Geranium columbinum (bodziszek gołębi)
Geranium columbinum (bodziszek gołębi)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· Łodyga ±naga; ogonki liściowe i szypuły kwiatostanu, krótko, przylegająco owłosione, włoski skierowane w dół.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
Geranium columbinum (bodziszek gołębi)
wystepowanie
takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit
  Pola, przydroża, zarośla i zbocza.
          
        
(p) liście płycej podzielone, do 1/2-2/3, łatki szersze (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
· Łodyga i ogonki liściowe ±prostopadle odstająco owłosione.
· ta cecha dia ...
        
          
(p) dolne liście w zarysie okrągłe, działki z kończykiem <0.5mm (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Działki zaostrzone, bez ostki lub z kończykiem poniżej 0.5mm długości.
          
            
(p) płatki drobne; łodygi, ogonki liściowe, szypuły kwiatostanu tylko z bardzo krótkimi, odstającymi włoskami (↓nie)
Geranium pusillum (bodziszek drobny)
Geranium pusillum (bodziszek drobny)
XL
Geranium pusillum (bodziszek drobny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w prz ...
· Płatki 2.5-3.5mm długości, bladoliliowe lub jasnoróżowe. Działki 3-4mm długości, ostre ale bez wyraźnego kończyka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
Geranium pusillum (bodziszek drobny)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Pola, przydroża, tereny ruderalne, murawy, zarośla.
            
            
(p) płatki większe; łodygi, ogonki liściowe, szypuły kwiatostanu z włoskami krótkimi i z domieszką długich włosków (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się ...
· Płatki 5-10mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
            
              
(p) płatki dość duże, szypułki znacznie przewyższają podsadki, byliny (↓nie)
Geranium pyrenaicum
Geranium pyrenaicum
Geranium pyrenaicum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· Płatki (6)7-9(10)mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· ta cecha diagnostyczna j ...
Geranium pyrenaicum (bodziszek pirenejski)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Zarośla, skraje lasów, przydroża, tereny ruderalne.
              
              
(p) płatki mniejsze, szypułki nie dłuższe od podsadek, rośliny roczne (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· Płatki 5-6mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
              
                
(p) płatki wykrojone; nieliczne włoski gruczołowate, liczne długie proste (↓nie)
Geranium molle (bodziszek kosmaty)
XL
Geranium molle (bodziszek kosmaty)
XL
Geranium molle (bodziszek kosmaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· Liście odziomkowe długotrwałe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
Geranium molle (bodziszek kosmaty)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Przydroża, murawy, tereny ruderalne.
                
                
(p) płatki nie wykrojone; gęsto włoski gruczołowate, nieliczne długie proste, liczne krótki skośne proste (↑nie)
Geranium rotundifolium (bodziszek okrągłolistny)
XL
Geranium rotundifolium (bodziszek okrągłolistny)
Geranium rotundifolium (bodziszek okrągłolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elemen ...
· Liście odziomkowe szybko zamierają. Dolne liście łodygowe naprzeciwległe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
  Przejściowo zawlekany.
                
          
(p) liście w zarysie nierówno 5-boczne, działki z ostką >0.5mm (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· Działki z ostką 0.5-3mm długości.
          
            
Geranium sibiricum ssp. sibiricum (bodziszek syberyjski)
Geranium sibiricum ssp. sibiricum (bodziszek syberyjski)
XL
Geranium sibiricum ssp. sibiricum (bodziszek syberyjski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elemen ...
· Wierzchotki jednokwiatowe. Rozłupki gładkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cech ...
Geranium sibiricum ssp. sibiricum (bodziszek syberyjski)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Tereny ruderalne.
            
            
(p) ogonki liściowe, szypułki kwiatów i kielichy z włoskami prostymi i z gruczołowatymi, nigdy nie skierowanymi w dół (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
· Wierzchotki dwukwiatowe.
· ta cecha diagnostyczna ...
            
              
(p) roślina bez silnego zapachu, łodyga wiotka (↓nie)
Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty)
XL
Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty)
XL
Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Włoski gruczołowate na ogonku liściowym tej samej długości 0.2-0.6mm, długie 1.5-2.5mm włoski proste często w jednym rzędzie, gęściej ku nasadzie ogonka; blaszka liściowa niesymetryczna.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu ...
Geranium divaricatum (bodziszek rozłożysty)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
              
              
(p) roślina lepka, z silnym aromatycznym zapachem (↑nie)
Geranium bohemicum (bodziszek czeski)
XL
Geranium bohemicum (bodziszek czeski)
XL
Geranium bohemicum (bodziszek czeski)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Włoski gruczołowate na ogonku liściowym różnej długości, często czerwone, bardzo lepkie; bardzo krótkie włoski proste prostopadle odstające, poza tym rozproszone długie włoski proste przewyższają gruczołowate. Blaszka liściowa symetryczna.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
Geranium bohemicum (bodziszek czeski)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Skraje lasów, zręby, przejściowo zawlekany.
              
      
(p) płatki duże, 10-25mm długości, byliny (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Byliny z grubym, pokrytym łuskami kłączem.
      
        
(p) płatki ciemne czarnofioletowe, płasko rozpostarte i na końcach przegięte w dół (↓nie)
Geranium phaeum (bodziszek żałobny)
Geranium phaeum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w pr ...
· Działki z nieznacznym kończykiem, do 0.5mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gó ...
Geranium phaeum (bodziszek żałobny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Skraje lasów, zarośla, brzegi potoków.
        
        
(p) płatki niebieskofioletowe do czerwonofioletowych, zwykle odchodzące skośnie w górę (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
· Przynajmniej górne liście łodygowe naprzeciwległe.
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
        
          
(p) blaszki liściowe małe, silnie porozcinane (↓nie)
Geranium sanguineum (bodziszek czerwony)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądo ...
· Kwiatostany przeważnie jednokwiatowe; płatki różowopurpurowe, wcięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znaj ...
Geranium sanguineum (bodziszek czerwony)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Widne lasy, ich skraje i zarośla, murawy.
          
          
(p) blaszki liściowe większe, słabiej porozcinane (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne ...
· Kwiatostan 3-kwiatowy.
          
            
(p) puszka nasienna z poprzecznymi żebrami, nagie, płatki z wyraźnym paznokciem (↓nie)
Geranium macrorrhizum (bodziszek korzeniasty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· Liście tylko w nasadzie łodygi, wcięte do 1/4, bardzo silnie pachnące.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. ta ...
· ta cecha diagnostycz ...
  Uprawiane, rzadko dziczejące.
            
            
(p) puszka nasienna bez żeber, owłosiona, płatki ±bez paznokcia (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· Większość liści na łodydze, także pod kwiatostanem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
            
              
(p) bez włosków gruczołowatych (↓nie)
Geranium palustre
Geranium palustre
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ró ...
· Kwiatostan z mniej niż 10 kwiatami, rozproszony po roślinie. Szypułki po przekwitnięciu skierowane w dół, potem zwykle prostują się.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta do ...
Geranium palustre (bodziszek błotny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Skraje wilgotnych lasów, zarośli, brzegi wód i łąki.
              
              
(p) z włoskami gruczołowatymi (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawy ...
· Kwiatostan licznokwiatowy, przeważnie ponad 10-kwiatowy, wierzchotki zebrane w formy wiechopodobne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
              
                
(p) płatki duże, wcięte (↓nie)
Geranium ibericum (bodziszek iberyjski)
Geranium ibericum (bodziszek iberyjski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· Liście 7-11cm szerokości, do 3/4 podzielone na tępe łatki; odcinki dolnych liści łodygowych nieregularnie rombowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, róż ...
  Rzadko uprawiany i dziczejący.
                
                
(p) płatki mniejsze, zaokrąglone (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· Łodyga, szypułki kwiatostanu, kwiatów i ogonki liściowe z odstającymi, skierowanym w dół, włoskami, często też z dłuższymi włoskami gruczołowatymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
                
                  
(p) szypułko dojrzałych owoców zgięte w dół, łodyga w górze gruczołowata (↓nie)
Geranium pratense
Geranium pratense (bodziszek łąkowy)
Geranium pratense (bodziszek łąkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Łodyga w górze gruczołowato owłosiona. Ogonki liści odziomkowych czasem tylko ze skierowanymi w dół włoskami prostymi a czasem z różną liczbą włosków gruczołowatych. Przylistki rzadko owłosione lub nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
Geranium pratense (bodziszek łąkowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łąki, skraje zadrzewień, przydroża.
                  
                  
(p) szypułki dojrzałych owoców wzniesione, łodyga w górze niegruczołowato w dół owłosiona (↑nie)
Geranium sylvaticum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Łodyga w górze i ogonki liści odziomkowych odstająco owłosione włoskami skierowanymi w dół, bez włosków gruczołowatych, czasem prawie nagie. Przylistki gęsto, nieco przylegająco owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
Geranium sylvaticum (bodziszek leśny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy, zarośla, wilgotne łąki.
                  
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
Pelargonium peltatum i zonale
zwyczajowo nazwa geranium bywa stosowana dla ozdobnych pelargonii
Nazwa geranium jest także potoczną nazwą uprawianych ozdobnych pelargonii (Pelargonium). Wynika to z tego, że oba botaniczne rodzaje (tj. bodziszek (Geranium) i pelargonia (Pelargonium)) należą do tej samej rodziny bodziszkowatych (Geraniaceae) i były kiedyś łączone w jednym rodzaju.

space