atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Ilex glabra (L.) A. Gray [🔉i·leks *]

ostrokrzew gładki