atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Acer henryi Pax

Acer henryi
11.10.2008, Arboretum w Rogowie; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20081000.8.pk - Acer henryi; Arboretum w Rogowie
081000-8
leg. Paweł Kalinowski
/Arboretum w Rogowie/ #1