atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Potamogeton friesii Rupr.

rdestnica szczeciolistna
Potamogeton mucronatus Schrad.
Potamogeton - wąskolistne Potamogeton - wąskolistne Potamogeton - wąskolistne Potamogeton - wąsk…Potamogeton - wąskolistnerdestnica włosowata (Potamogeton trichoides)rdestnica stępiona (Potamogeton obtusifolius)
Potamogeton friesii (rdestnica szczeciolistna)
17.07.2011, jezioro Rospuda Filipowska, Pojezierze Zachodniosuwalskie; copyright © by Artur Pliszko
Potamogeton friesii (rdestnica szczeciolistna)
Potamogeton friesii (rdestnica szczeciolistna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Potamogeton - wąskolistnekl 5991

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.