atlas-roslin.pl

(rząd) O.PotametaliaKoch 1926

zbiorowiska roślin pływających lub zanurzonych
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Potametalia

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Potametalia — ChCl.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Potametalia

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Potametalia

All.Potamion (zbiorowiska roślin przeważnie zanurzonych i zakorzenionych na dnie, wód żyznych)
GrAss.grupa Potametum pectinati
Ass.Potametum graminei
Ass.Potametum nitentis
Ass.Potametum pectinati
Ass.Potametum filiformis
Ass.Parvopotamo-Zannichellietum
Ass.Najadetum intermiediae
Ass.Potamo-Najadetum marinae
Ass.Zannichellietum palustris
GrAss.grupa Potametum lucentis
Ass.Potametum acutifolii
Ass.Ranunculetum circinati
Ass.Elodeetum canadensis (zespół moczarki kanadyjskiej)
Ass.Ceratophylletum demersi (zespół rogatka sztywnego)
Ass.Ceratophylletum submersi
Ass.Myriophylletum spicati
Ass.Potametum compressi
Ass.Potametum lucentis (zespół rdestnicy połyskującej)
Ass.Potametum perfoliati
Ass.Potametum friesi
Ass.Hippuridetum submersae
All.Nymphaeion (zbiorowiska roślin przeważnie zakorzenionych na dnie i o liściach zwykle pływających po powierzchni)
Ass.Hydrocharitetum morsus-ranae (zespół żabiścieku i osoki aleosowatej)
Ass.Potametum natantis
Ass.Myriophylletum verticillati
Ass.Nupharo-Nymphaeetum albae (zespół grążela i grzybieni białych)
Ass.Nupharetum pumilii
Ass.Nymphaeetum candidae (zespół grzybieni północnych)
Ass.Nymphoidetum peltatae
Ass.Trapetum natantis
Ass.Polygonetum natantis
Ass.Potametum obtusifolii
Ass.Hydrilletum verticillatae
All.Hottonion (zakorzenione i zanurzone rośliny wód płytkich)
Ass.Hottonietum palustris (zespół okrężnicy bagiennej)
All.Ranunculion fluitantis (częściowo zanurzone rośliny wód płytkich)
Ass.Ranunculetum fluitantis
Ass.Ranunculo-Callitrichetum hamulatae
Ass.Ranunculo-Sietum erecto-sumersi
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji