atlas-roslin.pl

(rząd) O.PotametaliaW. Koch 1926[14][229] [🔉 po·ta·me·ta·li·a]

zbiorowiska słodkowodnych makrofitów wód ±żyznych
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Zbiorowiska dużych słodkowodnych roślin wodnych (makrofitów), zakorzenionych, całkowicie zanurzonych (elodeidy), z wiotkimi, podwodnymi organami asymilacyjnymi lub z pływającymi po powierzchni wody liśćmi i wystającymi ponad nią kwiatami (nymfeidy).

space

Występują wodach stojących, rzadko w wolno płynących, w zbiornikach mezotroficznych i eutroficznych, cechujących się wysoką produktywnością, dno pokrywają odkładane osady organiczne.

Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟢oba źródła; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟣(+)inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką.

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Potametalia

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Potametalia — ChCl.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Potametalia

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Potametalia

🟢 All.Nymphaeion - zbiorowiska roślin przeważnie zakorzenionych na dnie i o liściach zwykle pływających po powierzchni - zbiorowiska roślin przeważnie zakorzenionych na dnie i o liściach zwykle pływających po powierzchni
🔵 Ass.Hydrocharitetum morsus-ranae - zespół żabiścieku i osoki aleosowatej * - zespół żabiścieku i osoki aleosowatej
🟢 Ass.Nupharetum pumilae - zespół grążela drobnego - zespół grążela drobnego
🟢 Ass.Nymphaeetum albo-candidae - zespół grzybieni północnych - zespół grzybieni północnych
🟡 Ass.Nymphaeetum minoris - zespół grzybienia białego mniejszego - zespół grzybienia białego mniejszego
🟢 Ass.Nymphaeo albae-Nupharetum luteae - zespół grążela i grzybieni białych * - zespół grążela i grzybieni białych
🟢 Ass.Nymphoidetum peltatae - zespół grzybieńczyka wodnego - zespół grzybieńczyka wodnego
🟢 Ass.Polygonetum natantis - zespół rdestu ziemnowodnego formy pływającej * - zespół rdestu ziemnowodnego formy pływającej
🟢 Ass.Potametum natantis - zespół rdestnicy pływającej * - zespół rdestnicy pływającej
🟢 Ass.Trapetum natantis - zespół kotewki orzecha wodnego - zespół kotewki orzecha wodnego
🟢 All.Potamion pectinati - zbiorowiska roślin przeważnie zanurzonych i zakorzenionych na dnie, wód żyznych - zbiorowiska roślin przeważnie zanurzonych i zakorzenionych na dnie, wód żyznych
🔵 GrAss.grupa Potametum lucentis - zespoły rdestnic częściowo wynurzonych lub z dominacją innych zanurzonych makrohydrofitów - zespoły rdestnic częściowo wynurzonych lub z dominacją innych zanurzonych makrohydrofitów
🟡 Ass.Callitricho-Potametum berchtoldii - zespół rdestnicy Berchtolda - zespół rdestnicy Berchtolda
🟢 Ass.Ceratophylletum demersi - zespół rogatka sztywnego * - zespół rogatka sztywnego
🟢 Ass.Ceratophylletum submersi - zespół rogatka krótkoszyjkowego - zespół rogatka krótkoszyjkowego
🟡 zb.Ceratophyllum demersum-Fontinalis antipyretica - ugrupowania zdrojka pospolitego * - ugrupowania zdrojka pospolitego
🟢 Ass.Elodeetum canadensis - zespół moczarki kanadyjskiej * - zespół moczarki kanadyjskiej
🟢 Ass.Hippuridetum submersae - zespół przęstki pospolitej formy zanurzonej - zespół przęstki pospolitej formy zanurzonej
🟢 Ass.Myriophylletum spicati - zespół wywłócznika kłosowego * - zespół wywłócznika kłosowego
🟢 Ass.Potametum acutifolii - zespół rdestnicy ostrolistnej - zespół rdestnicy ostrolistnej
🟢 Ass.Potametum compressi - zespół rdestnicy ścieśnionej - zespół rdestnicy ścieśnionej
🟡 Ass.Potametum crispi - zespół rdestnicy kędzierzawej * - zespół rdestnicy kędzierzawej
🟢 Ass.Potametum lucentis - zespół rdestnicy połyskującej * - zespół rdestnicy połyskującej
🟢 Ass.Potametum mucronati - zespół rdestnicy szczeciolistnej - zespół rdestnicy szczeciolistnej
🟢 Ass.Potametum perfoliati - zespół rdestnicy przeszytej * - zespół rdestnicy przeszytej
🟡 Ass.Potamo-Vallisnerietum - zespół nurzańca śrubowego - zespół nurzańca śrubowego
🟢 Ass.Ranunculetum circinati - zespół jaskra krążkolistnego * - zespół jaskra krążkolistnego
🔵 GrAss.grupa Potametum pectinati - zespoły rdestnic zanurzonych zwykle o wąskich liściach - zespoły rdestnic zanurzonych zwykle o wąskich liściach
🟢 Ass.Najadetum intermediae - zespół jezierzy pośredniej - zespół jezierzy pośredniej
🟢 Ass.Najadetum marinae - zespół jezierzy morskiej - zespół jezierzy morskiej
🟡 Ass.Najadetum minoris - zespół jezierzy mniejszej - zespół jezierzy mniejszej
🔵 Ass.Parvopotamo-Zannichellietum - zespół jezierzy i zamętnicy błotnej - zespół jezierzy i zamętnicy błotnej
🟡 Ass.Potametum alpini - zespół rdestnicy alpejskiej - zespół rdestnicy alpejskiej
🟢 Ass.Potametum filiformis - zespół rdestnicy nitkowatej - zespół rdestnicy nitkowatej
🟢 Ass.Potametum graminei - zespół rdestnicy trawiastej - zespół rdestnicy trawiastej
🟢 Ass.Potametum nitentis - zespół rdestnic lśniącej i błyszczącej - zespół rdestnic lśniącej i błyszczącej
🟢 Ass.Potametum pectinati - zespół rdestnicy grzebieniastej * - zespół rdestnicy grzebieniastej
🟡 Ass.Potametum praelongi - zespół rdestnicy wydłużonej - zespół rdestnicy wydłużonej
🟢 Ass.Potametum pusilli - zbiorowisko rdestnicy drobnej * - zbiorowisko rdestnicy drobnej
🟡 Ass.Potametum trichoidis - zespół rdestnicy włosowatej - zespół rdestnicy włosowatej
🟢 Ass.Zannichellietum palustris - zespół zamętnicy błotnej - zespół zamętnicy błotnej
🟢 Ass.Hydrilletum verticillatae - zespół przesiąkry okółkowej - zespół przesiąkry okółkowej
🟢 Ass.Myriophylletum verticillati - zespół wywłócznika okółkowego - zespół wywłócznika okółkowego
🟢 Ass.Potametum obtusifolii - zespół rdestnicy stępionej - zespół rdestnicy stępionej
🟢 All.Ranunculion aquatilis - zbiorowiska płytkich, okresowo wysychających, żyznych zbiorników wodnych - zbiorowiska płytkich, okresowo wysychających, żyznych zbiorników wodnych
🟢 Ass.Hottonietum palustris - zespół okrężnicy bagiennej * - zespół okrężnicy bagiennej
🟡 Ass.Ranunculetum aquatilis - zespół włosienicznika wodnego * - zespół włosienicznika wodnego
🟡 Ass.Ranunculetum peltati - zespół włosienicznika tarczowatego - zespół włosienicznika tarczowatego
🟡 Ass.Ranunculetum baudotii - zespół włosienicznika Baudota - zespół włosienicznika Baudota
🟢 All.Ranunculion fluitantis - zbiorowiska wyspecjalizowanych hydrofitów wód płynących - zbiorowiska wyspecjalizowanych hydrofitów wód płynących
🟢 Ass.Beruletum submersae - zespół podwodnej formy potocznika i włosieniczników * - zespół podwodnej formy potocznika i włosieniczników
🟡 Ass.Potametum nodosi - zespół rdestnicy nawodnej - zespół rdestnicy nawodnej
🟣 Ass.Potamo crispi-Ranunculetum trichophylli - zespół jaskra skąpopręcikowego - zespół jaskra skąpopręcikowego
🟢 Ass.Ranunculetum fluitantis - zespół włosienicznika rzecznego - zespół włosienicznika rzecznego
🟢 Ass.Ranunculo-Callitrichetum hamulatae - zespół rzęśli hakowatej i włosieniczników - zespół rzęśli hakowatej i włosieniczników
🟡 Ass.Ranunculo-Callitrichetum polymorphae - zespół rzęśli długoszyjkowej i włosieniczników * - zespół rzęśli długoszyjkowej i włosieniczników
🟡 Ass.Sparganio-Potametum interrupti - zespół odmiany przerywanej rdestnicy grzebieniastej i form podwodnych łączenia * - zespół odmiany przerywanej rdestnicy grzebieniastej i form podwodnych łączenia
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - (+)inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji