atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Bidens tripartita L. [🔉 bi·dens *]

uczep trójlistkowy
Bidens tripartitus L.
Bidens tripartita (uczep trójlistkowy)
26.07.2009, rez. Łężczok k. Raciborza; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Bidens tripartita (uczep trójlistkowy)
Bidens tripartita (uczep trójlistkowy)
Bidens tripartita (uczep trójlistkowy)
Bidens tripartita (uczep trójlistkowy)
Bidens tripartita (uczep trójlistkowy)
Bidens tripartita (uczep trójlistkowy)
Bidens tripartita (uczep trójlistkowy)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Bidens (uczep)kl 5742
Gatunek silnie zmienny w zależności od warunków siedliskowych.
Rośliny jednoroczne, ok. 10 – 80 (200) cm wysokości. Korzeń główny krótki, korzenie boczne liczne.

Łodyga wzniesiona lub podnosząca się w nasadzie z licznymi korzeniami przybyszowymi, zwykle bogato rozgałęziona; naga lub rzadko krótko owłosiona, niewyraźnie 4-kanciasta; zielona do ciemnozielonej, często czerwonofioletowo nabiegła.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Bidens tripartita (uczep trójlistkowy)
Gliniaste aluwia i łachy, dna osuszonych stawów, wysychające starorzecza itp. zbiorniki, wysychające rozlewiska w kamieniołomach i piaskowniach, rowy przydrożne, torowiska, podmokłe miejsca na polach uprawnych. Na glebach wilgotnych i podtapianych, często ze zmiennym poziomem wody gruntowej, zasobnych w azot, piaszczystych do ilastych, kwaśnych do lekko zasadowych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090726.4.and - Bidens tripartita (uczep trójlistkowy); rez. Łężczok k. Raciborza
090726-4
leg. Anna Nowak-Dańda
/rez. Łężczok k. Raciborza/ #2
znalezisko 20090908.1.and - Bidens tripartita (uczep trójlistkowy); okolice Dobrej (Beskid Wyspowy)
090908-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/okolice Dobrej (Beskid Wyspowy)/ #7

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Bidens tripartita (uczep trójlistkowy)
🌱
W ziołolecznictwie (nie ma w farmakopei) stosuje się Bidentis herba (ziele uczepu).