atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Scheuchzerio-Caricetea nigrae (Nordh. 1937) R.Tx. 1937

niskoturzycowe torfowiska niskie i przejściowe

Niskoturzycowe, bogate w mszaki zbiorowiska łąk bagiennych, emersyjnych darniowych torfowisk przejściowych i niskich oraz dolinkowej fazy torfowisk wysokich; odpowiada siedlisku „torfowiska przejściowe i trzęsawiska ... (7140)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym.

Zbiorowiska Zbiorowiska Zbiorowiska ZbiorowiskaZbiorowiskaOxycocco-Sphagnetea (zbiorowiska krzewinkowo-torfowcowe torfowisk wysokich i mokrych wrzosowisk)Festuco-Brometea (murawy kserotermiczne)

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Scheuchzerio-Caricetea nigrae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Scheuchzerio-Caricetea nigrae

  O.Scheuchzerietalia palustris (kwaśne niskoturzycowe torfowiska przejściowe dolinek lub fazy „dolinkowej” w kompleksie torfowisk wysokich)
  
    All.Rhynchosporion albae (dystroficzne zbiorowiska mokrych siedlisk w kompleksie torfowisk wysokich)
    
      Ass.Caricetum limosae (mszar dolinkowy z turzycą bagienną)
      
      Ass.Rhynchosporetum albae (mszar dolinkowy z przygiełką białą)
      
    All.Caricion lasiocarpae (zbiorowiska turzyc tworzące kwaśne torfowiska przejściowe)
    
      Ass.Caricetum lasiocarpae (zespół turzycy nitkowatej)
      
      Ass.Caricetum diandrae
      
      Ass.Caricetum chordorrhizae
      
      Ass.Caricetum heleonastes
      
      Ass.Calamagrostietum neglectae
      
      Zb.Sphagnum recurvum-Eriophorum angustifolium
      
  O.Caricetalia fuscae (kwaśne mszysto-turzycowe tofowiska niskie i rzadziej przejściowe)
  
    All.Caricion fuscae (kwaśne młaki niskoturzycowe)
    
      Ass.Carici canescentis-Agrostietum caninae (kwaśne niskoturzycowe zbiorowisko z mietlicą psią)
      
      Ass.Caricetum nigrae (subalpinum)
      
      Ass.Bartsio-Caricetum nigrae
      
  O.Caricetalia davallianae (żyzne niskoturzycowe torfowiska niskie)
  
    All.Caricion davallianae (eutroficzne młaki niskoturzycowe)
    
      Ass.Valeriano-Caricetum flavae (żyzna młaka górska)
      
      Ass.Caricetum davallianae (zespół turzycy Davalla)
      
      Zb.Schoenus ferrugineus
      
      Ass.Schoenetum nigricantis (zespół marzycy czarniawej)