atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Thelypteridi-PhragmitetumKuiper 1957

Thelypteridi-Phragmitetum
12.06.2007 copyright © by Piotr Sikorski XL
Thelypteridi-Phragmitetum
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Thelypteridi-Phragmitetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Thelypteridi-Phragmitetum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Thelypteridi-Phragmitetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Magnocaricion (szuwary wielkoturzycowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Phragmitetalia (szuwary) ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Phragmitetea (szuwary)