atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Thelypterido-PhragmitetumKuiper 1958[229] [🔉 te·ly·pte·ri·do-fra·gmi·te·tum]

zespół zachylnika błotnego z trzciną
Thelypteridi-PhragmitetumKuiper 1957[14/gł.] · Thelypterido palustris-Phragmitetum australisKuiper ex van Donselaar et al. 1961[535.3/gł.]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Thelypterido-Phragmitetum - zespół zachylnika błotnego z trzciną
XL
Thelypteridi-Phragmitetum
XL
Zespół definiowany przez dominację lub współdominację zachylnika błotnego (Thelypteris palustris) i zwykle z udziałem trzciny pospolitej (Phragmites australis) oraz innych gatunków szuwarowych.

space

Na ogół płaty zespołu zajmują dużą powierzchnię, tworząc się jako jedno z końcowych stadiów zarastania mezotroficznych, rzadziej eutroficznych zbiorników wodnych, od brzegów ku środkowi zbiornika i na jego powierzchni. Często tworzy niedostępne, luźne i podatne pło zawieszone na powierzchni nad tonią wodną. Rośliny zasiedlają silnie rozwodniony (90%) muł[49] z osadów organicznych, silnie kwaśny. Na dalszym etapie sukcesji, w zależności od siedliska, rozwijają się zbiorowiska olsowe Cl.Alnetea glutinosae, darniowotorfowiskowe lub wysokotorfowiskowe.

space

Trzcina pospolita (Phragmites australis) m.in. na wcześniejszych etapach zarastania zbiorników wodnych tworzy też inne zbiorowisko — Ass.Phragmitetum communis[49].
statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne perdochoryczne • rozpowszechnienie: częste • stan zagrożenia: niezagrożone • siedliska N2000: 1150!priorytetowe ds - laguny przybrzeżne /zalewy i jeziora przymorskie/ · 3160 ds2 - naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne · 7140 ds2 - torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Cl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae)
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zgrupowania (ChSC zgr.) Ass.Thelypterido-Phragmitetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Thelypterido-Phragmitetum

Thelypteris palustris (zachylnik błotny)
ChAss.
🟢 
Thelypteris palustris (zachylnik błotny) [diagnostyczny w obrębie danej formacji, dominujący, współdominujący]
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zgrupowania Ass.Thelypterido-Phragmitetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (ChAll.) All.Magnocaricion elatae (szuwary wielkoturzycowe)

Carex (turzyca)
ChAll.
🟡 
Carex (turzyca) [sp. div. Ch. Ass.]
Carex acutiformis (turzyca błotna)
ChO.ChAll.
🟢 
Carex acutiformis (turzyca błotna)
Carex appropinquata (turzyca tunikowa)
ChAll.
🔵 
Carex appropinquata (turzyca tunikowa)
Carex buxbaumii agg. (turzyca Buxbauma agg.)
ChAll.
🔵 
Carex buxbaumii agg. (turzyca Buxbauma agg.)
Carex disticha (turzyca dwustronna)
ChAll.
🔵 
Carex disticha (turzyca dwustronna)
Carex elata (turzyca sztywna)
ChAll.
🔵 
Carex elata (turzyca sztywna)
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
ChO.ChAll.
🔵 
Carex gracilis (turzyca zaostrzona)
Carex paniculata (turzyca prosowa)
ChAll.
🔵 
Carex paniculata (turzyca prosowa)
Carex pseudocyperus (turzyca nibyciborowata)
ChAll.
🔵 
Carex pseudocyperus (turzyca nibyciborowata)
Carex riparia (turzyca brzegowa)
ChCl.ChAll.
🔵 
Carex riparia (turzyca brzegowa)
Carex rostrata (turzyca dzióbkowata)
ChAll.
🔵 
Carex rostrata (turzyca dzióbkowata)
Carex vesicaria (turzyca pęcherzykowata)
ChAll.
🔵 
Carex vesicaria (turzyca pęcherzykowata)
Carex vulpina (turzyca lisia)
ChAll.
🔵 
Carex vulpina (turzyca lisia)
Cicuta virosa (szalej jadowity)
ChO.ChAll.
🔵 
Cicuta virosa (szalej jadowity)
Cladium mariscus (kłoć wiechowata)
ChAll.
🔵 
Cladium mariscus (kłoć wiechowata)
Galium elongatum (przytulia wydłużona)
ChAll.
🟡 
Galium elongatum (przytulia wydłużona)
Galium palustre (przytulia błotna)
ChCl.ChAll.Dzgr.
🟢 
Galium palustre (przytulia błotna) [ssp. palustre] [optimum]
Iris pseudacorus (kosaciec żółty)
ChCl.ChAll.
🔵 
Iris pseudacorus (kosaciec żółty)
Lysimachia thyrsiflora (tojeść bukietowa)
ChAll.
🟢 
Lysimachia thyrsiflora (tojeść bukietowa)
Oenanthe fistulosa (kropidło piszczałkowate)
ChO.ChAll.
🔵 
Oenanthe fistulosa (kropidło piszczałkowate)
Peucedanum palustre (gorysz błotny)
ChAll.
🟢 
Peucedanum palustre (gorysz błotny) [diagnostyczny w obrębie danej formacji]
Phalaris arundinacea (mozga trzcinowata)
ChAll.
🔵 
Phalaris arundinacea (mozga trzcinowata)
Poa palustris (wiechlina błotna)
ChAll.
🔵 
Poa palustris (wiechlina błotna)
Ranunculus lingua (jaskier wielki)
ChO.ChAll.
🔵 
Ranunculus lingua (jaskier wielki)
Scutellaria galericulata (tarczyca pospolita)
ChAll.
🟢 
Scutellaria galericulata (tarczyca pospolita) [diagnostyczny w obrębie danej formacji]
wiele gatunków charakterystycznych ze zbiorowisk (ChAss.)
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

wybrane okazy · selected collections

#2
psk.070612-4
leg. Piotr Sikorski
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji