atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Dryopteris crassirhizoma Nakai [🔉 dri·op·te·ris *]

narecznica grubokłączowa, nerecznica Buscha
Dryopteris buschiana Fomin
Dryopteris Dryopteris Dryo… Dryopteris paprocie w ogrodzie paprocie w ogr…paprocie w ogrodzienerecznica tokijska (Dryopteris tokyoensis)nerecznica Championa (Dryopteris championii)
🌸🌱