takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Potamogeton acutifolius Link

rdestnica ostrolistna
na stronie — występowanie