atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Pinetum mugo carpaticumPawł. 1927

karpackie zarośla kosówki
odpowiada priorytetowemu siedlisku „zarośla kosodrzewiny (4070)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Pinetum mugo carpaticum
XL
Pinetum mugo carpaticum
Pinetum mugo carpaticum

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Pinetum mugo carpaticum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Pinetum mugo carpaticum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji