Do rodzaju należą trzy gatunki rodzime lub zadomowione, dwa z nich to krzewiaste pnącza. Znaczna liczba gatunków obcych i olbrzymia ilość odmian mieszańcowych jest uprawiana jako pnącza ozdobne.
uprawiane ozdobne spoza flory Polski
objaśnienie skrótów

grupy odmian uprawnych

Tradycyjnie, ze względów użytkowych, dzieli się powojniki na drobnokwiatowe (tu gatunki botaniczne, czasem o dość okazałych kwiatach) i powojniki wielkokwiatowe (tu głównie odmiany mieszańcowe).
Wielkokwiatowe powojniki to grupa ponad stu odmian mieszańcowych wywiedziona od takich gatunków dalekowschodnich jak: powojnik wełnisty (Clematis lanuginosa), Clematis patens, Clematis florida i europejskiego powojnika włoskiego (Clematis viticella).
Dzieli się je na grupy ze względu na dominujące cechy któregoś z gatunków rodzicielskich lub czysto użytkowo np. wg barwy kwiatów, pory kwitnienia, sposobu wzrostu, wymagań, itd.

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • ⛅ półcieniste • osłonięte (przed wiatrami) • z wilgotnym powietrzem
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna • nie znosi przesuszania
☷ gleba: odczyn zbliżony do obojętnego
❄️ zimowanie: wskazane lekkie okrycie
Jako rośliny rosnące w naturze pod osłoną drzew, w uprawie (z niewielkimi wyjątkami, opisanymi przy gatunkach) nie znoszą skrajności, tj. nazbyt wielkich odchyleń od optymalnej temperatury, wilgotności i walorów gleby. Optymalne stanowisko jest zaciszne, nie wystawione stale na bezpośrednie słońce.
Wymagają gleby równomiernie, dostatecznie wilgotnej, nie znoszą suszy, gleby podmokłej, ani dużych wahań wilgotności gleby. Wskazane ściółkowanie lub podsadzanie niskimi bylinami okrywowymi.
Źle rosną przy zbyt suchym powietrzu i w wysokich temperaturach — stąd przy nasłonecznionych ścianach budynków lub w otwartym terenie, z słońcu i z silnymi wiatrami się nie sprawdzą.
Gleba powinna mieć odczyn zbliżony do obojętnego, źle znoszą gleby kwaśne lub zasolone.
Pędy większości gatunków mają ograniczoną mrozoodporność wskazane okrywanie nasady pędów na zimę. Dobrze jednak regenerują się z pędów przyziemnych i korzeni.
Rośliny trujące. Unikać kontaktu z sokiem.

🌱 🌸
opcje Bazaru

A · Aljonushka · · Anita · Arabella · Asao · B · Beautiful Bride · · Betty Risdon · Bill MacKenzie · D · Danuta · · d · diversifolia hort. · · E · Evisix · · F · Freda · · Fuji-musume · G · Gipsy Queen · · Guernsey Cream · H · Hagley Hybrid · · Hanajima · Hania · I · Innocent Glance · · Inspiration · J · Jackmanii Superba · · Jerzy Popiełuszko · Jiska · Jolanta · Julka · Juuli · K · Kardynał Wyszyński · · Kaśka · Krakowiak · L · Lech Kaczyński · · Lord Neville · M · Madonna · · Marcelina · Maria Kaczyńska · Markhams Pink · Mikołaj Kopernik · Mme Baron Veillard · Moniuszko · Mrs. Cholomondeley · P · Pointy · · Polish Spirit · Proteus · S · Słowianka · · Stefan Franczak · T · The President · · Toki · V · Ville de Lyon · · Viola · Viva Polonia · W · Warszawska Nike · · Westerplatte · Z · Zoin ·

odmiany (form i odmian #50) analiza dostępności roślin

idxGrupa powojniki wielkokwiatowe
idxGrupa powojniki wielkokwiatowe wczesne
idxGrupa powojniki grupa Atragene
idxGrupa powojniki grupa Integrifolia
idxGrupa powojniki grupa Patens
↓niebyliny z pędami zielnymi, nie pnącymi się
Clematis recta (powojnik prosty)
Clematis recta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Clematis recta L. (powojnik prosty)
wystepowanie - Clematis recta (powojnik prosty)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Ciepłe zarośla o charakterze kserotermicznym, zwykle na wapieniu.
↑nie krzewy pnące się
↓niekwiatostany wiechowate
Clematis vitalba (powojnik pnący)
Clematis vitalba
Clematis vitalba (powojnik pnący)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Clematis vitalba L. (powojnik pnący)
wystepowanie - Clematis vitalba (powojnik pnący)
antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Pnącze uprawiane i zdziczałe na terenie całego kraju (częściej na zachodzie Polski) i w dolinach dużych rzek. Brzegi lasów liściastych, zakrzaczenia, ruderalne tereny miejskie.
↑nie kwiaty pojedyncze
↓nierodzime pnącze
Clematis alpina (powojnik alpejski)
Clematis alpina
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Clematis alpina (L.) Mill. (powojnik alpejski)
wystepowanie - Clematis alpina (powojnik alpejski)
syn. Atragene alpina L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Karpaty od piętra regla dolnego po kosówkę. Obrzeża lasów i zarośla olchowo-świerkowe, z preferencją dla podłoża wapiennego.
↑nie uprawiane ozdobne pnącza
  Kilkanaście gatunków i setki odmian uprawianych pnączy ozdobnych o interesujących kwiatach.

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Sękowski B., 1987 — Powojniki. [151]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.162+156k [15]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.170 [3]
 • Marcinkowski, J., 2002 — Byliny ogrodowe. p.181 [39]
 • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.471 [71.1]
 • Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.37 [16.4II]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.156 [40]
 • Seneta W., Dolatowsk J., 2000 — Dendrologia. p.173 [12]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.63 [9]
 • Sokolov S.Ja., 1954 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.3 p.20+26 [119.3]
 • Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.36+95 [86.10]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.46 [11]
 • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1937 — Flora URSS. T.7 p.310 [85.7]
 • Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. p.237 [38]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.266 [150.1]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. II p.375 [445]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji