atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Phalarido-Petasitetum hybridiSchwick. 1933

zespół podagrycznika i lepiężnika różowego
Aegopodio-Petasitetum hybridiR.Tx. 1949
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Phalarido-Petasitetum hybridi
Phalarido-Petasitetum hybridi - zespół podagrycznika i lepiężnika różowego
statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne auksochoryczne • rozpowszechnienie: częste • stan zagrożenia: niezagrożone • siedliska N2000: 6430 ds2 - ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zgrupowania (ChSC zgr.) Ass.Phalarido-Petasitetum hybridi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Phalarido-Petasitetum hybridi

Petasites hybridus (lepiężnik różowy)
ChAss.
🔵 
Petasites hybridus (lepiężnik różowy)
regionalnie w Karpatach » Petasites kablikianus
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zgrupowania Ass.Phalarido-Petasitetum hybridi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji