atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Nothofagus pumilio (Poepp. et Endl.) Krasser [🔉 * p·mi·li·ō]

Nothofagus pumilio
08.07.2012, ogród botaniczny Monachium - Alpengarten (Niemcy); copyright © by Paweł Kalinowski
Nothofagus pumilio

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Nothofagus pumilio

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120708.4.pk - Nothofagus pumilio; ogród botaniczny Monachium - Alpengarten (Niemcy)
120708-4
leg. Paweł Kalinowski
/ogród botaniczny Monachium - Alpengarten (Niemcy)/ #2

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Nothofagus pumilio (Poepp. et Endl.) Krasser [🔉 * p·mi·li·ō]
(lat.) pmilus, -a, -um; pmiliō, -ōnis adj.
karłowaty, mały, drobny (w stosunku do innych porównywanych); rzeczownik pumilio - karzeł