atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Glycerietum fluitantis(Nowiński 1928) Wilzek 1935[14/syn.][229] [🔉 gly·ce·ri·e·tum flu·i·tan·tis]

szuwar manny jadalnej
Alismo-Glycerietum fluitantis(Faliński 1966) Podbielkowski 1969 ex auct. nom. inval.[229] · Glycerietum fluitantisNowiński 1928 pro facies nom. inval.[229] · Sparganio-Glycerietum fluitantisBr.-Bl. 1925 nom. inval. ex auct. p.p.[14/gł.] [🔉 spar·ga·ni·o-gly·ce·ri·e·tum flu·i·tan·tis]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• Nie: Glycerio-Sparganietum neglecti W. Koch 1926 /Ratyńska et al. (2010) [229]/ [MS (2024-1-28)]
• zamieszanie: rogoża wg [51] to pałka, tak też SJP PWN; w WSJP "mata - dawniej mata pleciona z suchych liści rogoży - rośliny albo z liści i łodyg podobnych roślin"; w [49] użyte określenie "szuwar rogożowy" dla tego zespołu; rogoża to manna mielec w ilustrowanym słowniku Arcta (bez ilustracji i być może bałamutnie) [MS (2024-1-28)]
Glyceria fluitans (manna jadalna)
Glycerietum fluitantis - szuwar manny jadalnej
Zbiorowisko na ogół zwarte, niskie (do 100cm), w postaci trawiastego szuwaru z panującą manną jadalną (Glyceria fluitans).

space

Zbiorowisko spotykane jest na obrzeżach cieków i różnego typu, wielkości oraz pochodzenia zbiorników wodnych ze znikomym przepływem. Na głębokości do ok. 20-30cm, często w okresie pełni wegetacji jest całkowicie wynurzone. Zespół charakteryzuje się szerokiej amplitudzie ekologicznej. Zbiorowisko występuje na różnych podłożach, przeważnie mineralnych lub mineralno-organicznych, na siedliskach żyznych, niekiedy nawet przeżyźnionych, o odczynie wody i gleby zasadowym[49] [żyznym, bezwapiennym podłożu piaszczystym lub żwirowatym[14]].

space

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne auksochoryczne • rozpowszechnienie: pospolite • stan zagrożenia: niezagrożone
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Glycerietum fluitantis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Glycerietum fluitantis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji