atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Cladietum marisciAllorge 1922 ex Zobrist 1935 [🔉 kla·di·e·tum ma·ris·ki]

szuwar kłociowy
Drepanoclado-CladietumSuccow et Knapp 1985[229] · Scorpidio-Cladietum marisciFijałkowski 1980 nom. inval.[229]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Szuwar definiowany przez dominację lub współdominację kłoci wiechowatej (Cladium mariscus).

space

Zespół wielopostaciowy; w siedliskach typowo szuwarowych jest ubogi florystycznie i w typie związku All.Phragmition communis (tak umieszczony w systemie /Ratyńska et al. (2010) [229]/); w siedliskach mniej wilgotnych nawiązuje do związku All.Magnocaricion elatae (tak umieszczony w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/); ma też postaci rosnące w formie pła lub tego rodzaju pływającej wyspy, w typie mszysto-turzycowych torfowisk darniowych Cl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae.

space

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne perdochoryczne • rozpowszechnienie: rzadkie • stan zagrożenia: narażone • siedliska N2000: 7210!priorytetowe ds,ds2 - torfowiska nakredowe (Ass.Cladietum marisci, Ass.Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)
Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Cladietum marisci

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Cladietum marisci

Cladium mariscus (kłoć wiechowata)
🟢
ChAll.ChAss.
Cladium mariscus (kłoć wiechowata) [dominujący, współdominujący]

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Cladietum marisci

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (ChAll.) All.Magnocaricion elatae (szuwary wielkoturzycowe)

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji